Järjestäytyminen kannattaa

Insinöörit saavat muun muassa paremmat lomarahat, yleiskorotukset ja sairausajan palkat aloilla joissa on vahva järjestäytyminen.

Insinööriliitto haluaa nyt kannustaa opiskelijoita järjestäytymään vahvasti luokissaan. Jäsenet, joiden luokkien järjestäytymisaste on yli 80% palkitaan elokuvalipuilla.Lisäksi Insinööriliitto osallistuu yli 80% järjestäytyneen luokan kustannuksiin 100 eurolla, mikäli luokka tai paikallisyhdistys järjestää yhteisen aktiviteetin.

Järjestäytymisaste luokittain mitataan 8.4. ja 31.10. Luokan tulee saattaa tieto asiasta IOL paikallisyhdistyksen tietoon. Paikallisyhdistys toimittaa tiedot eteenpäin Insinööriliittoon.

Järjestäytymiskampanja ylläpitää ja vahvistaa insinöörien palveluita ja edunvalvontaa.

Katso tarkemmat säännöt osallistumiseen: www.ilry.fi/jarjestaytymiskampanja