5.9.2017 klo 17:00 - 20:00

Paikka: Insinöörit ja Ekonomit, Ratavartijankatu 2, 3. krs Seminaariluokka
Kouluttajat: Insinööriliiton työsuhdelakimies Maria Jauhiainen
Kesto: 3h
Osallistujat: max 30

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2017 klo 12

Ilmoittaudu koulutukseen

Työpaikkojen oikeudellinen arki: mitkä ovat etenkin asiantuntijatyötä koskevien erimielisyyksien ja kiistojen kohteita ja mitkä asiantuntijatyöhön liittyvien riitojen erityispiirteitä.

Mukana paljon oikeustapauksia koskien mm.
• ylityökorvauksia (etenkin työaikalain yleinen soveltuminen, ns. könttäkorvaukset ja ulkomailla tehty työ)
• kilpailukieltoja (kenelle voidaan ottaa työsopimukseen, seurauksena sopimussakko vai vahingonkorvaus)
• liike- ja ammattisalaisuuksia sekä sivutoimia
• yleisimpiä heko-irtisanomisperusteita (luottamuspula/ lojaliteettivelvoitteen rikkominen, huono käytös)
• yt-lakirikkomuksia

Lisätietoja: koulutus(at)ilry.fi