14.9.2017 klo 17:00 - 20:00

Paikka: Insinöörit ja Ekonomit, Ratavartijankatu 2, 3. krs Seminaariluokka
Kouluttajat: Tapio Sirén, Siren&Co
Kesto: 3h
Osallistujat: 30

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2017 klo 12

Ilmoittaudu koulutukseen

Hyvien tyyppien tuhoisat tavat osa 2 voit ilmoittautua tästä

Koulutuksessa perehdytään siihen, miten ristiriidat kehittyvät ja kuinka ne voivat tulehduttaa koko työyhteisön ilmapiirin. Lisäksi paneudutaan ristiriitojen taustalla vaikuttaviin tekijöihin.

Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät paremmin oman roolinsa osana ristiriitakierteiden ehkäisyä ja pysäyttämistä sekä pystyvät paremmin tunnistamaan ennalta ajatusmallit, tunteet ja toiminnan kriisiytymisen taustalla.

Ymmärrystä ristiriitoihin sekä muutokseen

  • Saat oivalluksia työpaikoilla syntyvän stressin ja ristiriitojen syihin sekä lääkkeisiin.
  • Ymmärrät, miksi negatiiviset oletukset voimistuvat ja leviävät.
  • Näet, kuinka alitajuisen vuorovaikutuksen kautta muovataan työkulttuuria.
  • Ymmärrät, miten reagoimme turhautumisiin eri tavoin.
  • Opit, kuinka ihmiset valitsevat suuttumuksen tai tehokkuuden välillä.
  • Saat ymmärrystä siitä, miten muutostilanteet vaikuttavat ihmisiin ja ilmapiiriin.

Koulutuksen rakenne:
Alustus, konfliktin yhdeksän vaihetta, oletuksien ja tulkintojen vaikutus, muutostilanteet ja vastavuoroisuus. Ohjelma on muokattu päivän mittaisesta koulutuksesta ja sen painopiste on ristiriitojen syntymekanismeissa sekä oman käytöksen merkityksen tunnistamisessa.

Kouluttaja Tapio Sirén toimii sovittelijana erilaisissa ristiriitatilanteissa ja on muun muassa Suomen Sovittelufoorumin jäsen.

Lisätietoja: koulutus(at)ilry.fi