5.2.2020 klo 09:00 - 12:00
 
Kouluttaja: Wistec Oy:n asiantuntija
Kesto: 3h
 
Ilmoittautuminen alkaa 9.12.2019 klo 9
 
 
Ilmoittautuminen päättyy 30min ennen webinaarin alkua. Jos tämän jälkeen haluat osallistua webinaariin, pyydä linkki osoitteesta koulutus@ilry.fi
 
Onko sinulla Power BI:n peruskäyttö jo hallussa, mutta haluat oppia lisää mahdollisuuksista analysoida liiketoimintatietoa?
Koulutuksessa syvennetään varsinkin tiedon analysoinnin osaamista. Tavoitteena on, että osaat tehdä Power BI Desktop -sovelluksella monipuolisesti DAX-laskentaa ja ymmärrät M-kielen mahdollisuudet tiedon analysoinnissa. Lisäksi tutustutaan Python-ohjelmointikielen tarjoamiin mahdollisuuksiin tiedon analysoinnissa ja visualisoinnissa.
 
Koulutus sopii henkilöille, joilla on jo jonkin verran käyttökokemusta Power BI:sta ja haluavat perehtyä tarkemmin tiedon analysointiin.
 
Ohjelmaversio:
Power BI Desktop viimeisin päivitetty versio.
 
Koulutuksen sisältö
Kertaus datan hakuun ja muokkaukseen
 • Query Editorin peruskäyttö
 • Tiedon hakeminen erilaisista tietolähteistä, tietojen yhdistäminen, tietomallin perusteiden kertaus
Query Editorin kehittynyt käyttö
 • Parametrit
 • M-kieliset funktiot
Custom Visuals
 • Mukautettujen visualisointien peruskertaus
Johdatus DAX-kieleen
 • Mitä DAX tarkoittaa ja millaista se on: DAX tietotyypit ja DAX operaattorit
DAX-kaavat
 • Peruslaskenta DAX-kaavoilla: laskettujen sarakkeiden ja kenttien luonti peruskaavoilla
Evaluointikonteksti
 • Mistä evaluointikontekstissä on kyse: rivikonteksti, sarakekonteksti ja suodatinkonteksti
DAX-funktiot
 • Katsaus DAX-funktioiden ja Excel-funktioiden eroihin
 • DAX-funktioluokkien esittely
 • Keskeisimmät DAX-funktiot: Related- ja Calculate-funktioiden merkitys ja käyttö, yhteenvetolaskenta
Laskenta DAXin koostefunktioille
 • Esimerkiksi SUMX, AVERAGEX
 • Milloin pitää käyttää koostefunktioita? (SUMX ver. SUM)
Suodattava laskenta
Milloin käyttää Calculate ja milloin Filter-funktioita?
Kaksoiskappaleet poistavat suodattimet
Aikaperusteinen laskenta DAX-funktioilla
 • Aikaperusteisen laskennan hyödyntäminen: Aika-dimensio, Time Intelligence -funktioiden käyttö
 • DatesBetween, Datesinperiod, Parallelperiod, Date, DateAdd, DatesYTD, DatesMTD, DatesQTD, Sameperiodlastyear
Ehdollinen laskenta DAXilla
 • Ehdollinen laskenta käyttämällä If- ja Switch-funktioita
Muuttujat
 • Mitä ovat muuttujat ja miksi niitä käytetään laskennassa
 • Muuttujan esittely ja käyttö