Miksi opinnot viivästyvät ja keskeytyvät?

Tältä sivulta löydät materiaalia liittyen selvitykseemme AMK-insinööriopiskelijoiden opintojen viivästymisen ja keskeyttämisen syistä.

Tutkimuksen tausta
Keskeyttäminen on insinööriopiskelijoiden keskuudessa yleisempää kuin muiden
ammattikorkeakouluopiskelijoiden. Tutkinnon suorittaa neljässä vuodessa vain
joka neljäs opiskelija. Tilastojen mukaan insinööriopiskelijoista vain hieman yli 60
prosenttia suorittaa tutkinnon.

Tässä tutkimuksessa selvitetään, miksi amk-insinööriopintoja suorittavat
keskeyttävät opintonsa ja mitkä tekijät vaikuttavat opintojen viivästymiseen.
Tutkimuksen toimeksiantajina toimivat Insinööriliitto ry, Ammattikorkeakoulujen
rehtorineuvosto Arene, Energiateollisuus ry, Teknologiateollisuus ry,
Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit
RIA ry.

Hankkeen toteutuksesta vastasi E2 Tutkimus. Vastuullisena tutkijana hankkeessa
toimi dosentti, VTT Ville Pitkänen E2 Tutkimuksesta.

Lisätietoja tutkimuksesta:
E2 Tutkimus: ville.pitkanen@e2.fi
Insinööriliitto: varpu.multisilta@ilry.fi

Julkaisutilaisuuden tallenne

Tutkimuksen toimeksiantajien artikkeleja:
Insinööriliitto – Liian harva aloittaneista valmistuu insinööriksi

Arene – Insinööriopiskelijat kärsivät opetuksen niukoista resursseista – opiskelijoiden heikot pohjavalmiudet haastavat opetusta

Energiateollisuus – Kokemus vahvoista matematiikan taidoista ennustaa insinööriopintojen sujumista koulutustaustaa enemmän

Metsäteollisuus – Insinööriopiskelijat ovat metsäteollisuudelle tärkeitä – Metsäteollisuus ry mukana selvittämässä opintojen viivästymisten ja keskeytymisten syitä