Ohjeita UPM:n työtaistelutoimiin

Ammattiliitto Pro, Paperiliitto ja Sähköliitto eivät ole pystyneet sopimaan uudesta työehtosopimuksesta UPM:n kanssa. UPM on ilmoittanut muuttavansa yksipuolisesti työsuhteiden ehtoja 1.1.2022 alkaen.

Edellä mainituista syistä johtuen kyseiset ammattiliitot ovat päättäneet järjestää lakon kaikissa UPM:n tehtaissa.

Lakko alkaa 1.1.2022 klo 6 ja kestää 22.1.2022 saakka.

Lakko koskee kaikkea päättyvien paperiteollisuuden toimihenkilöiden ja työntekijöiden työehtosopimusten mukaista työtä. YTN pyytää edellä mainitussa yhtiössä työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä pitäytymään omissa työtehtävissään, eli lakon alaista työtä ei pidä tehdä.

Insinööriliiton jäsenet, jotka ovat lakonalaisissa yhtiössä toimihenkilö- tai työntekijätehtävissä, päättävät itse osallistumisestaan lakkoon. Lakkoon osallistuville Insinööriliiton jäsenille maksetaan sama lakkoavustus kuin mitä lakossa olevat liitot maksavat.

Lakkoavustusta haetaan lakon päättymisen jälkeen Insinööriliiton lakkoavustuslomakkeella (ei enää käytössä). Lomakkeen voi palauttaa sähköpostitse asiakaspalveluun osoitteeseen asiakaspalvelu@ilry.fi.

Lisätietoja neuvottelutilanteesta on Insinööriliiton neuvottelutilannesivulla.