Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus julkaistu

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus vuosille 2023-2024 on nyt julkaistu Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n sivuilla.

Sopimusosapuolet hyväksyivät työehtosopimuksen 14.2.2023.