14.9.2018

Insinööriliitto toteuttaa yhdessä yhdeksän muun akavalaisen liiton kanssa kyselyn, jolla selvitetään jäsenten työelämässä kokemaa seksuaalista häirintää, seksismiä ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan seksuaalinen häirintä työpaikoilla on yleisempää kuin luullaan, ja valtaosa häirintä- ja syrjintätapauksista jää valitettavasti piiloon.

Kysely on lähetetty 5000:lle Insinööriliiton jäsenelle, jotka on poimittu satunnaisotannalla jäsenrekisteristä. Tutkimustulosten luotettavuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Joten jos olet saanut kyselykutsun, vastaathan kyselyyn. Vaikka et olisikaan kokenut seksuaalista häirintää, seksismiä tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää, myös se tieto on tärkeä.

Kyselyllä selvitetään ongelman todellista laajuutta jäsenkunnan työpaikoilla, sen saamia muotoja sekä niihin liittyviä tausta- ja riskitekijöitä. Lisäksi selvitetään sitä, onko asiaan puututtu ja jos on, niin miten. Samalla jäseniltä kerätään ehdotuksia siitä, mitä ammattiliitot voisivat tehdä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän lopettamiseksi.

Kyselyn kohdejoukko on suuri, mukana oleviin liittoihin kuuluu yhteensä noin 296 000 korkeasti koulutettua, ja se kattaa kaikki työnantajasektorit ja toimialat. Liittojen yhteisellä kyselytutkimuksella saadaan ilmiöstä tarkempi kuva, koska useimmissa työyhteisöissä korkeasti koulutetut työntekijät ovat useilta eri aloilta ja eri liittojen jäseniä. Kyselyllä saadaan myös vain Insinööriliittoa koskevaa tietoa.

Kyselytutkimuksen toteutuksesta vastaa tutkija, YTM Joonas Miettinen. Liitot tiedottavat kyselyn tuloksista niiden valmistumisen jälkeen loppuvuodesta 2018.

Mukana olevat liitot: Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Suomen Ekonomit, Tekniikan akateemiset TEK, Tradenomiliitto, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY.