21.5.2019

Työmarkkinatutkimuksen kyselylomakkeet lähetetään jäsenille jälleen tämän vuoden lokakuussa. Osalle jäsenistä on ollut tärkeää vastata kyselyyn perinteisesti paperilomakkeella. Osa taas on pitänyt paperipostin lähettämistä turhana, ja vastannut mieluiten sähköisesti.

Vähentääksemme ympäristökuormitusta sekä ylimääräisiä kustannuksia, kysymme nyt, haluatko jatkossa kyselylomakkeen vain sähköpostiisi? Ilmoittamiseen menee aikaa 1-2 minuuttia ja voit tehdä sen oheisella lomakkeella. 

Insinööriliitto selvittää vuosittain toteutettavalla työmarkkinatutkimuksella jäsenten palkkatasoa sekä muita työsuhteeseen liittyviä asioita. Tutkimukseen vastaaminen on tärkeää, sillä vastausten perusteella kootaan palkkatilastot kaikkien jäsenten käyttöön sekä annetaan palkkaneuvontaa. Jotta palkkatilastoista saadaan kattava, kysely lähetetään tänä vuonna kaikille työikäisille jäsenille. Tulokset ovat tarpeellisia myös Insinööriliiton neuvottelutoiminnan kannalta.

Ne jäsenet, jotka eivät vastaa tähän kyselyyn, saavat tämän vuoden tutkimuslomakkeen sekä sähköisesti että paperilomakkeena.