12.4.2019

Insinööriliitossa on osana yhteiskuntavaikuttamistyötä valmisteltu esitys uudeksi hallintoedustuslaiksi. Tavoitteena on edistää työntekijöiden osallistumista yritysten päätöksentekoon.

Edunvalvontajohtaja Petteri Oksan mielestä tämä edistäisi muun muassa paikallista sopimista ja lisäisi luottamusta. Luottamuksen kasvu puolestaan helpottaisi asioiden sopimista.

Liitto esittää muun muassa hallintoedustajan valinnan vaativan työntekijärajan laskemista nykyisestä 150 työntekijästä 45:een. Liitto ehdottaa yli 100 työntekijän yrityksissä työntekijöiden edustajan valitsemista joko hallitukseen, hallintoneuvostoon tai yrityksen kaikki tulosyksiköt kattavaan johtoryhmään.

Lue lisää ehdotuksesta