31.1.2018

Insinööriliitto päätti osallistua tulevana perjantaina Senaatintorilla järjestettävään mielenilmaisuun. Vastustamme ennen kaikkea aktiivimallissa olevia valuvikoja, jotka ovat Insinööriliiton jäsenten ja muiden korkeasti koulutettujen kannalta haitallisia.

Insinööriliitto ei sinällään vastusta aktiivisuuden lisäämistä. Aktiivimallin kriteerit eivät vain toimi koko yhteiskunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Mallin perusongelma on se, että malli kohtelee työttömiä työnhakijoita kollektiivina, ei yksittäisinä ihmisinä, joiden tarvitsema tuki työllistymiseen on jokaisella erilainen.

Kun kritisoi, pitää esittää kokonaan oma vaihtoehto tai korjausesityksiä. Ohessa Insinööriliiton aktiivimallista löytämät puutteet ja korjausesitykset:

  1. Aktiivimalli ei ota huomioon omaehtoista työnhakua, mikä on Insinööriliiton jäsenkunnassa ja muussa asiantuntijatyössä tehokkain työllistymisen keino. Omaehtoinen, koulutusta vastaava työpaikkojen hakeminen pitää yksistään riittää osoitukseksi aktiivisuudesta.
     
  2. Ammattiliittojen ja yksityisten toimijoiden järjestämiin koulutuksiin osallistuminen pitää olla riittävä näyttö aktiivisuudesta. Nämä koulutukset ovat yksilöllisesti kohdennettuja ja asianomaisen henkilön työllistämismahdollisuuksia parantavia. Insinööriliitto on mukana useissa tällaisissa työnhakuryhmissä, joihin osallistuneet henkilöt ovat työllistyneet yli 50-prosenttisesti.
     
  3. Työvoimahallinnon resurssit eivät nykyisellään riitä aktiivimallin toimeenpanoon. Jos aktiivimalli jää voimaan, työvoimahallinnon palveluja on kehitettävä niin, että alueellinen ja ammatillinen yhdenvertaisuus toteutuu.
     
  4. Ihmisten työllistymiskyvyn parantaminen on nostettava aktiivisuuden lisäämisen rinnalle pyrittäessä työllisyysasteen nostamiseen. Se edellyttää, että tarvittaessa jokaisella työttömällä on oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen, jonka tavoitteena on työllistyminen.

Insinööriliitto ei ole kaikkea vastustava ei-liike. Liitto haluaa olla mukana kaikissa sellaisissa toimissa tai suunnitelmissa, joissa yhteiskunnan kokonaisetu ja jäsenten hyvinvoinnin edistäminen kohtaavat. Insinööriliitto tukee lähtökohtaisesti toimia, joissa työllisyysaste nousee vähintään 75 prosenttiin ja pysyy siellä.

Insinööriliitto haluaa jatkossakin olla mukana lisäämässä työtä vailla olevien ihmisten aktiivisuutta, ylläpitämässä ja kehittämässä jäsenten osaamista sekä uudistamassa työttömyysturvaa, kunhan sen tapahtuu yhteistyön hengessä ilman sanelua.

Samu Salo, puheenjohtaja