3.4.2018

Insinööriliiton mielestä Sipilän hallituksen on otettava laadukkaat työllistymistä edistävät toimet kehysriihen tärkeimmäksi asiaksi.

– Työllisyyttä edistävissä toimissa on huomioitava työllistymisen laatu. Suomi ei kaipaa kehnoilla ehdoilla tehtyjä silpputöitä, vaan vakaata ja korkean osaamisen työllisyyttä, puheenjohtaja Samu Salo linjaa.

Hallituksen kehysriihi pidetään huhtikuun puolessavälissä. Kohentuneesta talous- ja työllisyystilanteesta huolimatta työttömiä insinöörejä on edelleen yli 5000.

Insinööriliiton mielestä työttömyysturvan aktiivimallia pitää kehittää. Kiireisin uudistus on hyväksyä ammattiliittojen ja niiden perustamien työllistymisyhdistysten palveluihin osallistuminen aktiivisuuden osoitukseksi.

Myös omatoiminen aktiivinen työnhaku ja omaehtoinen osaamista ja ammattitaitoa kehittävä koulutus tulee laskea aktiivisuudeksi, jolla välttää työttömyysturvan leikkauksen. 

– Helpoin tapa korjata tilanne olisi muuttaa työttömyysturvalakia siten, että TE-toimistolla on mahdollisuus sopia työnhakijan kanssa myös muusta aktiivisuuden osoittamisen tavasta, Salo ehdottaa.

Hän painottaa, että työllisyyden parantaminen edellyttää lisäpanostusta osaamiseen.

– Tarvitaan uudenlaista kustannustehokasta koulutustarjontaa, rahoituksen uudistamista sekä uusia kannusteita. Myös työnantajien pitää nykyistä laajemmin kantaa vastuuta työntekijöiden osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä, Salo listaa.

Insinööriliitossa on seurattu huolestuneina työaikalain uudistamista.

– Työaikalain uudistamista on perusteltu työn murroksella. Uudistuksessa on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että myös asiantuntijat pysyvät työaikasuojelun piirissä. Emme hyväksy ratkaisua, jossa järjestäytymättömät työnantajat saisivat päättää työajoista vapaammin. Sopiminen työajoista kuuluu työehtosopimusten osapuolille, Samu Salo toteaa.