3.5.2019

Suomalaiset tytöt pärjäävät kansainvälisten mittausten mukaan matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa erinomaisesti. Insinööriliitto on huolissaan siitä, että harva tyttö hakeutuu opiskelemaan ja työskentelemään tekniikan alalle.

Seinäjoen ammattikorkeakoululla maanantaina 6.5. järjestettävä Tytöt ja tekniikka -seminaari hakee tilanteeseen ratkaisuja. Keskustelijoina toimivat aiheeseen perehtyneet asiantuntijat koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnallisen toiminnan eri sektoreilta.

– Iso osa potentiaalista jää käyttämättä, jos kaikki parhaat matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaajat eivät hakeudu alalle, sanoo Insinööriliiton erityisasiantuntija Mikko Valtonen.

Suomessa tytöt ovat vuoden 2015 Pisa-tutkimuksen perusteella selvästi parempia kuin pojat sekä luonnontieteiden että matematiikan osaamisessa.

Syytä naisten pienelle osuudelle tekniikan alalla ei ole tarkkaan tutkittu. Valtonen muistuttaa, ettei ole mitään syytä, miksi ala ei sopisi tytöille. Naiset valmistuvat tekniikan alalla ja etenkin ict-alalla selvästi miehiä useammin tavoiteajassa.

– Sukupuolittuneisuus johtuu historiasta, mielikuvista ja koulutuksen periytyvyydestä, Valtonen arvioi.

Naisia on vain kuudesosa

Viime vuonna tekniikan alalla amk-tutkintoa opiskelevista oli naisia 17 prosenttia. Tietojenkäsittelyä ja tietoliikennettä eli ict-alaa opiskelevista oli naisia vajaat 18 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi opetushallinnon tilastopalvelusta Vipusesta.

Tilanne ei ole tasoittunut useisiin vuosiin. Vuonna 2014 naisten osuus tekniikan alalla oli 16 prosenttia, ja vuonna 2010 se oli 17 prosenttia.

Muutosta ei näytä tapahtuvan lähivuosina. Vuonna 2016 tehty Nuorisobarometri selvitti nuorten toiveammatteja, ja jakauma heijasteli nykytilannetta.

– Ict-ala miehistyy jopa entisestään, jos nuorten toiveammatit toteutuvat, Valtonen summaa.

Ongelma näkyy koko yhteiskunnassa

Tekniikan alan tilanne heijastelee muuta suomalaista yhteiskuntaa. Ammatit ovat Suomessa vahvasti jakautuneet sukupuolten mukaan.

– Sukupuolittuneisuus on ongelma yhteiskunnallisestakin näkökulmasta. Se vaikuttaa palkka-tasa-arvoon ja eläkkeiden suuruuteen, Valtonen jatkaa.

Tilaisuuden järjestävät Insinööriliitto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen kaupunki. Tilaisuus on osa Insinööriliiton 100-vuotisjuhlavuoden valtakunnallista Tytöt ja tekniikka -seminaarisarjaa.

– Seminaarilla haluamme nostaa aiheen yleiseen keskusteluun, etsiä ratkaisuja siihen ja sitoutua niihin.

Avoin tilaisuus jäsenille ja aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella 5.5. mennessä.