27.9.2019

Hei, valmistunut insinööri; onko insinöörityösi innovatiivinen? Muuttaako se maailmaa? Kehittääkö se työelämää? Onko se vain yksinkertaisesti hyvä?

Tekniikan alan opiskelijat tekevät vuosittain merkittävän määrän opinnäytetöitä, joilla on selkeä yhteys työelämään ja insinöörityön kehittämiseen. Mutta näistä puhutaan aivan liian vähän. Insinööriliitto haluaa nostaa jäsentensä osaamista esiin, ja siksi liitto alkaa palkita vuoden parhaan tai parhaita insinööritöitä.

Kilpailun raatina toimii liiton koulutus- ja elinkeinopoliittinen valiokunta. Palkitussa työssä arvostetaan muun muassa innovatiivisuutta, luovuutta, huolellisuutta ja oivaltavuutta. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja insinööriammatin arvostuksen nostaminen ovat myös erinomaisen insinöörityön elementtejä.

Palkinnon summa on 2 000–5 000 euroa, riippuen palkittavien määrästä.

Voit hakea palkintoa, jos

  • olet valmistunut kahden vuoden sisällä marraskuusta 2019
  • olet Insinööriliiton jäsen
  • olet tehnyt opinnäytetyön, joka voi olla empiirinen tai käsitteellinen kirjallinen teos tai muu tuotos, esimerkiksi kehittämishanke
  • opinnäytetyösi on julkinen
  •  opinnäytetyösi on joko alemman tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lopputyö
  • opinnäytetyösi kieli on suomi, ruotsi tai englanti

Miten haet palkintoa?

  • lähetä opinnäytetyösi (esim. linkki Theseukseen), tieto valmistumispäivästäsi ja perustelukirje Insinööriliitolle
  • maksimissaan yhden A4:n mittaisesta perustelukirjeestä pitää ilmetä tutkimuksen aihe ja mahdolliset tulokset, yhteys työelämän tai tekniikan alan kehittämiseen sekä perustelut sille, miksi työ tulisi palkita
  • hakuaika on 27.9.–25.10.   
  • toimita hakemuksesi erityisasiantuntija Katri Manniselle osoitteeseen katri.manninen(at)ilry.fi

Insinööriliiton koulutus- ja elinkeinopoliittinen valiokunta käsittelee hakemukset marraskuun kokoukseen ja päättää palkittavista. Palkinto myönnetään ja jaetaan liiton edustajakokouksessa 22.–23.11.2019. Palkitun/palkittujen toivotaan esittelevän työnsä kokouksessa.

Toivomme, että saamme paljon töitä monipuolisesti eri teemoista.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Katri Manninen
puh. +358 40 706 6450, katri.manninen(at)ilry.fi