2.1.2018

Insinööriliitto pitää eduskunnan ennen joulua hyväksymää aktiivimallia huonona ja kannattaa lain kumoamiseen tähtäävää kansalaisaloitetta.

– Kansalaisaloite on jo kerännyt käsittelyn edellyttämät 50 000 nimeä, mutta suosittelemme jäsenillemme sen allekirjoittamista. Aktiivimallissa on niin monia ongelmia, että se on syytä hylätä mitä pikimmin, toteaa puheenjohtaja Samu Salo.

Aktiivimalli muun muassa leikkaa työttömyysturvaa, jos hakija ei osoita riittävää aktiivisuutta olemalla missä tahansa töissä tai osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun.

– Emme hyväksy työttömyysturvan leikkaamista. Olemme valmiita kehittämään työttömyysturvaa, mutta sen on tapahduttava yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Nyt niin ei tapahtunut, Salo sanoo.