13.3.2020

Järjestöiltä yhteinen suositus

Teknologiateollisuus ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Tietoala ja Ammattiliitto Pro suosittelevat etätyön käyttöä.

Etätyöskentelyllä voidaan hidastaa ja torjua viruksen leviämistä. Liittojen solmimissa työehtosopimuksissa on suosituksia ja ohjeita etätyöstä, joita voidaan hyvin soveltaa tässä yhteydessä.

Lue tiedote YTN:n verkkosivuilta

Poikkeustilanne ja työarki

Koronaviruksen leviäminen ja sen aiheuttamat toimet työpaikoilla ja yhteiskunnassa herättävät huolta ja käytännön kysymyksiä. Ensimmäisenä on syytä muistaa, että tartuntataudin kohdalla on kysymys poikkeustilanteesta, jossa sekä työnantajan että työntekijän tulisi pohtia toimiaan niin, että se on järkevintä sekä taudin leviämisen ehkäisemiseksi, että töiden tekemisen kannalta.

Poikkeustilanne ei lähtökohtaisesti anna työnantajalle mitään sellaisia oikeuksia, joita tällä ei ole normaalissakaan tilanteessa. Toisaalta, omakin toimintansa on hyvä suhteuttaa mahdolliseen poikkeustilanteeseen. Jos työnantajan ohjeet aiheuttavat kysymyksiä, kannattaa asiasta kysyä omalta luottamusmieheltä tai liiton työsuhdeneuvonnasta.

Karanteeni ja oikeus palkkaan

Jos työntekijä joutuu karanteeniin, hän saa joko täyttää palkkaa tai Kelan maksamaan päivärahaa, joka vastaa täyttä ansionmenetystä. Karanteeniin asetetuille toimitetaan asiasta virallinen päätös. Päätöksen sisällöstä riippuu, saako työntekijä palkkaa vai tartuntatautipäivärahaa. Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada päivärahaa, jos lapsen karanteenin takia ei pysty tekemään töitään.

Jos työnantaja maksaa palkan ja työntekijä on terve, on mahdollista sopia töiden tekemisestä. Työnantajan täytyy tällöin järjestää työntekijälle työvälineet. Jos työnantaja maksaa palkkaa, tulee karanteenin aikana olla työnantajan tavoitettavissa. Jos palkkaa ei makseta, menetellään kuten muidenkin palkattomien poissaolojen aikana.

Matkustaminen

Työpaikoilla tulee seurata tarkkaan ulkoministeriön matkustusohjeita. Työntekijällä ei ole matkustusvelvollisuutta alueille, joille matkustamista tulee välttää ulkoministeriön ohjeiden mukaan. Sen sijaan normaaleista toimenkuvaan kuuluvista työmatkoista ei voi kieltäytyä, jos niiden kohde ei kuulu vältettäviin alueisiin.

Maan hallitus antoi 12.3. suosituksen, jonka mukaan epidemia-alueelta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajansa. Jos työtehtävät sen mahdollistavat, etätyötä tulee suosia. Jos työtehtävien luonteen takia etätyön tekeminen ei ole mahdollista, työnantajan ja työntekijän tulee sopia poissaolosta ja sen mahdollisesta korvaamisesta.

Maan hallituksen antaman suosituksen mukaan muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää. Työnantajan kanssa tulee keskustella jo sovittujen työmatkojen siirtämisestä.

Työpaikkojen käytännöt ja ohjeet kuntoon

Työpaikkojen ohjeet ja käytännöt tautitilanteissa toimiseksi on syytä päivittää, jos näin ei ole jo tehty. Tämä koskee niin matkustamis-, sairauden ilmoittamis- kuin etätyöohjeitakin. Jos asiasta ei ole työpaikallasi tiedotettu mitään, kannattaa kääntyä luottamushenkilön tai työnantajan puoleen tilanteen selvittämiseksi.

Myös oma tilanteensa kannattaa kertoa työnantajalle. Jos esimerkiksi jostain syystä ei kaikissa tilanteissa voi tehdä töitä kotoaan, se kannattaa kertoa työnantajalle. Myös esimerkiksi työvälineiden, kuten tietokoneen mukana kuljettamisesta kannattaa keskustella ja sopia, mikä on tilanteessa järkevintä.

Perheenjäsenet

Maan hallituksen 12.3. antaman suosituksen mukaan epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisesta ajankohdasta ja poissa-olosta (kaksi viikkoa) yhdessä palveluntuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa. Jos työntekijä joutuu olemaan poissa töistä perheenjäsenen karanteenin takia, hänen tulee sopia etätyöstä tai poissaolosta työnantajansa kanssa.

 

Tilanteen kehittymisen osalta kannattaa seurata viranomaistiedotusta: THL:n ajankohtainen info
Lisää ohjeita työntekijälle on myös Akavan verkkosivuilla.
Myös YTN on julkaissut kysymys- ja vastauspalstan koronaviruksesta.