2.10.2018

Insinööriliitto julistaa ylityökiellon, vapaa-ajalla matkustamisen kiellon ja vuoronvaihtokiellon teknologiateollisuuden ja kemian aloille vastalauseena maan hallituksen aikeille heikentää irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä. 

Keitä kielto koskee?

Kaikkia Insinööriliiton jäseniä, joihin sovelletaan Teknologiateollisuuden Ylempien Toimihenkilöiden työehtosopimusta, tai Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskevan pöytäkirjan mukaisissa töissä työskenteleviä Insinööriliiton jäseniä. Myös liittoon kuulumattomilla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin.

Koska kiellot ovat voimassa?

Kiellot astuvat voimaan perjantaina 5.10. 00.00. ja niiden päättymisestä ilmoitetaan erikseen.

En ole varma, koskevatko kiellot minua?

Jos työskentelet ylempänä toimihenkilönä teknologiateollisuudessa tai kemianteollisuudessa, kiellot koskevat sinua riippumatta siitä, onko työnantajasi järjestäytynyt vai ei. Jos et ole varma, oletko kieltojen piirissä, tarkista asia ensisijaisesti omalta luottamusmieheltäsi. Jos sellaista ei ole, ota yhteyttä Insinööriliiton asiakaspalveluun. Soittaessasi asiakaspalveluun asian selvittämistä helpottaa työnantajasi tarkka nimi ja tieto työsopimuksen sisällöstä.

Miksi kiellot on julistettu?

Kielloilla vastustetaan hallituksen suunnitelmia irtisanomisen helpottamiseksi alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Kysymys on siitä, että onko hyväksyttävää, että sinun tai kenenkään muun irtisanomissuojaa heikennetään. Kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovittiin, että vaalikauden aikana työmarkkinoita koskevia uudistuksia suunnitellaan yhdessä. Nyt hallitus on muuttamassa yhtä työsuhteen keskeistä elementtiä yksipuolisesti. Muutos olisi väistämättä myös ensimmäinen askel irtisanomissuojan heikentämiseen kaikissa yrityksissä.

Lisää perusteluja löydät Insinööriliiton sivuilta sekä YTN:n, JUKOn ja Akavan tiedotteista.

Ovatko toimenpiteet laillisia?

Toimenpiteet ovat täysin laillisia ja kaikilla on oikeus osallistua niihin.

Toimenpiteitä kutsutaan poliittisiksi, mitä se tarkoittaa?

Termillä poliittinen viitataan siihen, että toimet kohdistuvat maan hallituksen toimiin. Kaikilla on perustuslain takaama oikeus tällaisiin poliittisiin toimiin.

Kohdistuvatko kiellot työnantajaani vastaan?

Eivät kohdistu. Toimenpiteet kohdistuvat maan hallitusta vastaan ja ovat tapa ilmaista mielipiteemme huonoa lainsäädäntöä vastaan. Toimenpiteiden avulla halutaan pysäyttää työehtoja heikentävä kehitys.

Onko minun osallistuttava toimenpiteisiin?

Jäsenellä on velvollisuus osallistua toimenpiteisiin. Kieltäytyminen ylitöistä ja vapaa-ajalla matkustamisesta on mielenilmaus yksipuolisesta sanelua ja työehtoja heikentävää politiikkaa vastaan.

Tekemällä ylitöitä tai matkustamalla vapaa-ajalla kiellon aikana ilmaiset hyväksyväsi irtisanomissuojan heikennykset.

Pitääkö minun ilmoittaa työnantajalle, että osallistun?

Ei tarvitse. Insinööriliitto on hoitanut tarvittavat ilmoitukset. Ylitöiden tekeminen ja vapaa-ajalla matkustaminen ovat muutenkin vapaaehtoista ja niistä voi aina kieltäytyä.

Työnantaja uhkailee tai aikoo kerätä nimilistoja toimenpiteisiin osallistuvista. Mitä teen?

Uhkailuja listojen keräystä ei pidä hyväksyä. Ole yhteydessä luottamushenkilöösi, joka on yhteydessä Insinööriliittoon.

Uhkaukset ovat perusteettomia ja nimilistoja ei saa kerätä. Laillisiin työtaistelutoimiin osallistumisesta ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Ylityökiellon aikana ei tehdä ylityötä. Ylityökiellon aikana ei hyväksytä työnantajan esittämää ylityön tekemistä. Jos työnantaja esittää ylityön tekemistä, siitä kieltäydytään.

Ylitöihin ei muutenkaan tarvitse suostua, vaan se on aina vapaaehtoista. Työantajalle ei erikseen tarvitse perustella, miksi kieltäydyt ylitöistä.

Ylityötä on 8 tunnin jälkeen vuorokaudessa tehty työ ja 40 tunnin jälkeen viikossa tehty työ. Myöskään työsopimuksessa määrätyn 37,5 jälkeen tehtävää lisätyötä 40 tuntiin asti ei tehdä eikä tarvitse tehdä. Mikäli olet sopinut työsopimuksessa lisätyötä tai varallaoloa, et voi niistä kieltäytyä.

Jos työhösi kuuluu päivystystä, ei ylityökielto vaikuta siihen. Päivystysaikana tehdään vain sellaiset työt, joita ei vaaratta voida siirtää tehtäväksi säännöllisenä työaikana.

Ylityökielto tarkoittaa myös sitä, että sähköposteja ei lueta tai niihin ei vastata säännöllisen työajan ulkopuolella.

Mahdollisia liukumia voi ylityökiellon aikana vähentää, mutta niitä ei voi kasvattaa.

Jos olet sopinut ylitöistä ennen kiellon julistamista, tehdään nämä ennalta sovitut ylityöt sopimuksen mukaisesti.

 

Mitä vapaa-ajalla matkustamisen kielto tarkoittaa?

Kiellon aikana kaikki työmatkat suoritetaan säännöllisellä työajalla. Työmatkoille ei esimerkiksi lähdetä sunnuntaina, vaan vasta maanantaina. Kaikki matkustaminen tapahtuu siis säännöllisen työajan puitteissa, jos työsopimuksessa ei ole muuta sovittu.

Työnantajan määrätessä matkalle, se tehdään siten, että matkat ajoittuvat säännölliselle työajalle. Muita matkoja ei tehdä. Työnantaja ei voi määrätä matkustamaan vapaa-ajalla työasioissa.

Kodin ja työpaikan väliset matkat ovat eri asia ja ne voivat sijoittua säännöllisen työajan ulkopuolelle.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Vuoronvaihtokielto tarkoittaa, että jos työsi on järjestetty vuoroihin, kieltäydytään työvuorolistojen mukaisia työvuoroja vaihtamasta mistään syystä. Noudatetaan vain ennalta määrättyä työvuorolistaa.

Voiko tehdä etätöitä?

Etätöitä voi lähtökohtaisesti tehdä, kunhan työpäivän pituus ei ylitä säännöllistä työaikaa eikä etäpäivä sisällä vapaa-ajalla matkustamista

Entä lakkotoimet 3.10.?

Insinööriliitto ei ole mukana eräiden liittojen (mm. Teollisuus ja Pro) julistamassa lakkopäivässä 3.10. Jos työskentelet lakonalaisissa tehtävissä, maksaa Insinööriliitto kuitenkin sinulle työtaistelukorvauksen.

Insinööriliiton jäsenet tekevät lakkopäivänä omia tehtäviään eivätkä tee lakossa olevia töitä.

Insinööriliitto valmistelee osallistumista mahdollisiin tuleviin yhteisiin toimiin.