30.1.2018

Mitä tarkoittaa poliittinen mielenilmaus?

Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä. Poliittinen mielenilmaus on perustuslain suojelema toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Mielenilmaus voidaan kohdistaa esimerkiksi hallituksen tai eduskunnan päätöksiä vastaan. Se ei kohdistu voimassaolevia työehtosopimuksia tai työsuhteen ehtoja vastaan.

Tukeeko poliittinen mielenilmaus jotain puoluetta?

Ei tue. Tapahtuman Facebook-sivulla suositellaan, että paikalla ei näy puoluepoliittisia tunnuksia. Mielenilmaus kohdistuu eduskunnan tekemää päätöstä vastaan. Sillä ei vastusteta tai tueta mitään puoluetta.

Insinööriliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, eikä se ota kantaa puoluepolitiikkaan.

Miksi Insinööriliitto osallistuu mielenilmaukseen?

Insinööriliiton mielestä nk. työttömyysturvan aktiivimalli on huonoa lainsäädäntöä, ei kohtele kansalaisia yhdenvertaisesti ja hallitus toimi asiassa lupaustensa vastaisesti.

Eduskunnan enemmistö muun muassa jätti sivuun perustuslakivaliokunnan esiin nostamat lakiesityksen puutteet. Insinööriliiton mielestä ei ole oikeudenmukaista, että ihminen voi joutua työttömyysturvan leikkausten kohteeksi ilman, että hänellä on mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan.

Maan hallitus lupasi kilpailukykysopimuksen solmimisen yhteydessä, että työttömyysturvaa ei enää leikata. Aktiivimalli on keino ja peruste leikata työttömyysturvaa, ei mikään aktiivisuuden osoitus. Omaehtoisen kouluttautumisen ja aktiivisen työnhaun pitää olla riittäviä osoituksia aktiivisuudesta ja halusta palata työelämään.
Insinööriliitto ajaa kaikkien jäsentensä asiaa riippumatta siitä, olivat he työelämässä tai eivät.

Insinööriliiton mielestä työllistymiseen kannustamisen malli on syytä neuvotella uudelleen. Liitto osallistuu mielellään työttömyysturvan uudistamishankkeisiin, mutta ne on syytä valmistella vain kolmikantaisesti (valtio, työnantaja, työntekijät). Kaikki viimeaikojen merkittävät yhteiskunnalliset uudistukset on tehty kolmikannassa, ei yhden osapuolen yksittäisenä valmisteluna

Mielenilmaisu on perustuslaissa tunnustettu työntekijän perusoikeus. Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Näin ollen poliittista mielenilmausta ei voi rajoittaa työrauhavelvollisuudella.

Insinööriliitto haluaa osoittaa, että emme ole tyytyväisiä tapaan, jolla hallitus on kehittänyt työelämää ja vaikuttanut jäsentemme asemaan.

Kuka voi osallistua mielenilmaukseen?

Mielenilmaukseen voi osallistua kuka tahansa. Insinööriliitto suosittelee jäsenilleen osallistumista.

Jos kuitenkin työskentelet virkasuhteessa, tulee ottaa huomioon, että virkamieslainsäädännön perusteella virkamies ei voi osallistua poliittiseen mielenilmaukseen.

Jokainen päättää osallistumisestaan kuitenkin viime kädessä itse, koska kyse on poliittisesta mielenilmauksesta.

Onko mielenilmaisuun pakko osallistua?

Ei ole. Poliittinen mielenilmaisu on jokaisen perusoikeus. Jokainen päättää osallistumisesta itse. Insinööriliitto kuitenkin suosittelee jäsenilleen osallistumista mielenilmaisuun.

En ole varma voinko osallistua mielenilmaukseen?

Lähtökohtaisesti kaikki työsuhteiset voivat osallistua mielenilmaukseen. Virkasuhteiset eivät voi. Jos olet epävarma, ota yhteyttä luottamushenkilöösi tai jos sellaista ei ole, liiton asiakaspalveluun.

Koskeeko mielenilmaus liittoon kuulumattomia?

Kyllä koskee. Poliittiseen mielenilmaukseen voivat osallistua kaikki järjestäytymisestä riippumatta.

Voinko olla pois töistä?

Mielenilmaus on laillinen ja siihen on silloin oikeus osallistua. Työnantajasi ei voi estää sinua osallistumasta eikä rangaista osallistumisen perusteella. Työnantaja ei esimerkiksi saa kerätä listoja niistä, jotka mielenilmaisuun osallistuvat.

Kuten aiemmin tuli todettua, virkasuhteessa olevien tulee ottaa huomioon, että virkamieslainsäädännön perusteella virkamies ei voi osallistua poliittiseen mielenilmaukseen.

Kuinka kauan voi olla pois töistä?

Töistä poissaoloon vaikuttaa se, kuinka pitkä aika osallistumiseesi kuluu. Jos tulet paikalle kauempaa, menee mielenilmaisuun matkustamiseen luonnollisesti enemmän aikaa.
Lähtökohtaisesti töihin tulee palata heti, kun se mielenilmaisun päättymisen jälkeen on mahdollista.

Pitääkö osallistumista ilmoittaa työnantajalle etukäteen?

Ei tarvitse. Kohteliasta on kuitenkin informoida esimiestä etukäteen, jos aiot olla pois töistä mielenilmaukseen osallistumisen johdosta.

Miten käy palkanmaksun?

Työnantaja ei ole pakko maksaa palkkaa siltä ajalta, jonka olet poissa töistä mielenilmaisuun osallistumisen vuoksi.

Maksaako liitto korvausta mielenilmaisuun osallistumisesta, jos palkkaa ei makseta?

Ei maksa. Liitto ei maksa ansionmenetyksiä eikä korvaa matkoja tilaisuuteen.

Missä mielenilmaisu järjestetään?

Mielenilmaisu järjestetään perjantaina 2.2. Helsingin Senaatintorilla, kello 11–13.

Miten pääsen paikalle / kuljetukset?

Paikalle tulee päästä itse ja omalla kustannuksella.

Tietoa muiden tahojen organisoimista yhteiskuljetuksista on mielenilmaisun fb-sivulla. Insinööriliitto ei järjestä omia kuljetuksia.

Voit tiedustella jäsenjärjestöstäsi mahdollisia omia yhteiskuljetuksia tai kimppakyytejä.

Jos en pääse Senaatintorille, voinko silti osallistua mielenilmaukseen?

Jos syystä tai toisesta et pääse mielenilmaukseen Senaatintorille, voit osoittaa mieltäsi jollakin muulla hyväksi katsomallasi tavalla. Pelkkää työpaikalta poistumista ei kuitenkaan voi pitää mielenilmauksena.

Miten löydän torilta muita Insinööriliiton jäseniä?

Insinööriliiton jäseniä kokoontuu Insinööriliiton ilmapallojen luokse. Paikalle on muutama isompi pallo ja nippuja pienempiä. Niiden luota voit löytää muita oman liittosi jäseniä

Insinööriliitto osallistuu mielenilmaisuun aktiivimallia vastaan -tiedote