10.10.2017

Tietotekniikan insinööri Kalle Kiili on aloittanut Insinööriliitossa kehityspäällikkönä. Tehtävä on liitossa uusi. Insinööriliitto on Kiilille tuttu, sillä hän on ollut mukana luottamustoimisena liittoyhteisössä jo vuosikymmenen.

– Uudessa työssä ensimmäisenä aion oppia kaikkea, mitä liitossa tehdään. Autan tuomaan liiton toiminnan ja palvelut yhä paremmin kulloiseenkin hetkeen, Kiili sanoo.

– Yhdessä henkilöstön kanssa on tarkoitus löytää keinoja liiton toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Liiton varapuheenjohtajana Kiili on ollut mukana aktiivisesti toista vuotta jatkuneessa strategiatyössä. Insinööriliiton strategia hyväksytään marraskuun edustajakokouksessa.

Kiili on työskennellyt Nokialla ja Microsoftilla vuosikymmenen; vajaa 10 vuotta hän on toiminut ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustajana eri tehtävissä. Luottamushenkilön roolin kautta hänellä on tuore näkemys jäsenien tarpeista työelämässä.

Töiden ohella Kiili on täydentänyt osaamistaan koko ajan, ja hänellä on muun muassa Lean Six Sigma Green Belt -sertifikaatti.

– Globaalissa isossa yrityksessä panostettiin menetelmäkehitykseen, Kiili kertoo.

Tätä osaamista hän aikoo tuoda liittoyhteisöön.