16.5.2018

Kun olet töissä insinööriopintojen aikana, voit liittyä työttömyyskassan jäseneksi ja kerryttää itsellesi ansioturvaa jo opiskelujen aikana. Kassan jäsenyys kannattaa hoitaa kuntoon heti ensimmäisen palkallisen työsuhteen alkaessa. Jos valmistuttuasi jäät työttömäksi tai joudut lomautetuksi, voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan, jos täytät työssäoloehdon tarkastelujakson sisällä. 

Mikä on työttömyyskassa?

IAET-kassa maksaa jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia: työttömyyden, lomautuksen tai työvoimapoliittisten toimenpiteiden ajalta ansiopäivärahaa ja vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta. Kassasta saatava ansiosidonnainen päiväraha on aina suurempi kuin peruspäiväraha. 

Kassan voi ajatella vakuutuksena, jonka avulla voi työttömyystilanteessa turvata toimentuloaan peruspäivärahaa paremmin.

Paljonko kassan jäsenyys maksaa?

Vuonna 2018 työttömyyskassan jäsenmaksu on 87 euroa ja se maksetaan vuosittain.  Liittymisvuonna maksetaan kuitenkin ainoastaan todellisista jäsenyyskuukausista. Prosentuaalista osuutta palkasta ei peritä. Valmistuneilla insinöörijäsenillä kassamaksu peritään liiton jäsenmaksun yhteydessä.

Liityttyäsi kassan jäseneksi, kassan jäsenmaksu lähetetään sinulle vuosittain. Kassamaksu, kuten kaikki ay-jäsenmaksut, ovat verovähennyskelpoisia. Insinööriliiton insinöörijäsenet saavat automaattisesti noin puolet jäsenmaksuistaan takaisin verovähennyksinä. Opiskelijoiden kohdalla vähennysprosentti on hieman pienempi. Insinööriliitto ilmoittaa jäsenmaksutiedot suoraan verottajalle.

Katso tarkemmat ohjeet kassaan liittymisestä www.ilry.fi/kassaopiskelijalle