4.6.2018

Rakennusalan työmarkkinakierros alkaa lähestyä loppuaan. Aiemmin Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus saivat neuvotteluratkaisun työntekijöiden työehtosopimuksista ja toukokuun lopussa Ammattiliitto Pro löi lukkoon alan toimihenkilösopimukset. Rakennusalan ja rakennusaine- ja betonituoteteollisuuden toimihenkilöiden uudet työehtosopimukset ovat voimassa 1.5.2018–30.4.2020. Toimihenkilöiden työehtosopimuksia sovelletaan kokonaisuudessaan isoon joukkoon Insinööriliiton jäsenistä, ja monessa yrityksessä toimihenkilöiden tes-kirjaukset ovat myös osin ylempien toimihenkilöiden työehtojen perustana. Ylemmät toimihenkilöt YTN neuvottelee vielä Rakennusteollisuuden kanssa alan ylempiä toimihenkilöitä koskevasta palkkasuosituksesta. Alalla ei ole ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta.

Rakennusalan kolmessa toimihenkilösopimuksessa palkankorotukset ovat hieman yleistä linjaa paremmat. Toisaalta sopimuskausi alkoi myöhemmin kuin esimerkiksi teknologiateollisuudessa. Hyvä asia on palkankorotusten selkeys; paikallisia eriä ei ole vaan kaikki saavat saman yleiskorotuksen. Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan kahden prosentin suuruisella korotuksella kesäkuun 2018 alussa ja 1,4 prosentin korotuksella joulukuun 2019 alussa. Tehtävän vaativuusluokkien mukaisia (TVL) palkkoja eli palkkataulukkoja korotetaan 3,5 prosentin suuruisella korotuksella kesäkuun 2018 ja joulukuun 2019 alussa. Rakennusteollisuus halusi taulukoihin leikkurin, joten palkka nousee enintään tämän korotusprosentin verran.

Työehtosopimuksen ehdot säilyivät suunnilleen samoina. Työmaatehtävissä olevien päivittäisten työmatkakorvausten mittaamiseen tuli pieni parannus eli matkat mitataan jatkossa tietä pitkin, aikaisemman säteen sijasta. Myös pitkiä matkoja tekevien korvaukset paranevat. Toimihenkilöiden työehtosopimukseen tulee myös sitova kirjaus AMK-opiskelijan ohjaamisesta saatavasta korvauksesta. Rakennusalan työehtosopimuksissa ei jatkossakaan ole muilla aloilla yleistä 24 tunnin vuosityöajanpidennystä.