12.9.2017

”Oletko kohdannut haasteellisia tilanteita esimiestyössäsi? Miten koet esimiehen rooliin ja sen haasteet?”

Turun kauppakorkeakoulun seurantatutkimuksessa tarkastellaan, miten uudet esimiehet oppivat johtamista ja esimiestyötä. Miten uudet esimiehet kokevat esimerkiksi oman roolinsa esimiehenä, omat voimavaransa ja haasteet työssään. Uusien esimiesten kokemukset ovat erittäin tärkeitä, sillä on valitettavan vähän tutkimustietoa siitä, mitkä tekijät edistävät hyvien johtamiskäytäntöjen, johtajuuden ja esimiestyön kehittymistä.

Uudella esimiehellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa henkilöä, joka on aloittanut nykyisessä esimiehen tai johtajan tehtävässä viimeisen kolmen vuoden aikana. Uuden esimiehen aikaisempaa työkokemusta vastaavista työtehtävistä ei ole rajattu pois.

Jos kuulut tähän joukkoon, osallistu tutkimukseen vastaamalla sähköiseen kyselyyn.

Kyselyn alussa on tarkempi kuvaus tutkimuksesta, joka osallistujien olisi hyvä lukea. Kyselyn täyttäminen vie noin 20–25 minuuttia.

Kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia. Koska kyseessä on seurantatutkimus, kyselyssä pyydetään osallistujan yhteystiedot (nimi ja sähköpostiosoite), jotta seurantakyselyt voidaan lähettää oikeille henkilöille. Jatkossa tietoja käytetään vain ryhmätasolla, jolloin kenenkään henkilöllisyys ei tule esille tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat

Markku Jokisaari, Yliopistotutkija
markku.jokisaari(at)utu.fi, puh. 02 333 9252

Maarit Laiho, Tutkijatohtori
maarit.laiho(at)utu.fi, puh. 02 333 9251

Maija Vähämäki, Yliopisto-opettaja
maija.vahamaki(at)utu.fi, puh. 02 333 9255
Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu