16.7.2019

Insinöörisäätiön hallitus on päättänyt jakaa stipendejä, joita voivat hakea valmiit jo opintonsa suorittaneet insinöörit. 

Säätiön sääntöjen mukaan stipendien tarkoituksena on tukea insinööritutkintoa täydentävää koulutusta tai insinööritieteitä hyödyntävää tutkimustyötä.  Toiseen tutkintoon (esim. DI tai maisterin tutkinto) tähtäävää koulutusta ei ole säätiön puitteissa mahdollista tukea.

Stipendinhakijan on oltava Insinööriliiton jäsenjärjestön jäsen.

Stipendin saajien on stipendin myöntämisen jälkeen toimitettava säätiölle todistus suoritetusta opinnäytteestä, laaditusta raportista tai tutkimusselosteesta sen valmistuttua (älä lähetä todistusta vielä hakemuksen mukana).

Säätiön hallitus käsittelee hakemukset pääsääntöisesti kerran vuodessa marraskuussa. Myönnetyistä stipendeistä tiedotetaan Insinööri-lehdessä.

Enintään sivun mittaisessa hakemuksessa pitää olla seuraavat tiedot

  • stipendin tarkoitus
  • henkilön täydellinen nimi
  • henkilötunnus
  • osoite
  • puhelinnumero tai sähköpostiosoite
  • jäsenjärjestö
  • pankkiyhteys

Stipendihakemus osoitetaan Insinöörisäätiön hallitukselle ja lähetetään 31. lokakuuta mennessä osoitteella Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki tai ilkka.uusitalo(at)ilry.fi.

Lisätietoja antaa Insinööriliiton erityisasiantuntija Katri Manninen, katri.manninen(at)ilry.fi