26.11.2019

YTN on antanut lakkovaroituksen kahdelle sopimusalalle, teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle.

Lakkoavustus on YTN:n maksama korvaus lakon takia ansiotuloa vaille jääneille jäsenille. Lakkoavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Palveluntarjoaja on Telia (linkki aukeaa siis Telian sivuille). Kirjautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lakkoavustukset maksetaan viimeistään lakon loppumista seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Myös toimihenkilö- ja työntekijätyöehtosopimusten lakkojen piiriin kuuluville suositellaan nopeuden vuoksi lakkoavustuksen hakemista YTN:n järjestelmän kautta. Toimihenkilöt ja työntekijät voivat hakea lakkoavustusta myös Insinööriliiton omalla lakkoavustushakemuksella, jonka voit myös pyytää Insinööriliiton asiakaspalvelusta.

Lakkoavustuksen määrä on 70 euroa/päivä vähennettynä verolla. Käytännössä käteen jäävä osuus on 51,10 euroa päivä.

Lakkoavustusta maksetaan työvuorojen mukaisilta työpäiviltä. Huoltovelvollisuus ei vaikuta lakkoavustuksen määrään

Lakkoavustuksen maksatuksen perusteena on lakkoavustuslomake ja lakossa olo koko lakon ajan.

Oikeutus lakkoavustukseen vaihtelee liitoittain. Insinööriliitossa lakkoavustus maksetaan, mikäli lakkoon osallistuva henkilö on liittynyt Insinööriliiton jäseneksi lakon alkamista edeltävänä päivänä, kuitenkin viimeistään 7.12.2019 ja jäsenmaksu on maksettuna vähintään lakkoavustuksen maksamiskuukauden loppuun asti. Lakkoavustukseen on oikeutettu työsuhteessa oleva, lakkoon osallistuva opiskelijajäsen.

Keskuslakkotoimikunta voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää lakkoavustuksen maksatusluvan henkilölle, joka osallistuu lakkoon, mutta järjestäytyy ja liittyy YTN-liittoon vasta lakon alkamisen jälkeen.

Lakkotiedotus ja yhteydenpito

Keskuslakkotoimikunta tiedottaa ennen lakkoa, sen aikana ja lakon päätyttyä eri kanavien kautta. Päivystyspuhelin on 040 352 3671 ja sähköposti lakko@ytn.fi.

Osoitteessa www.ytn.fi/neuvottelut on lisätietoa neuvottelutilanteesta ja sivua päivitetään tilanteen mukaan.