6.11.2018

Insinööriliitto ilmoitti 26.10. peruvansa käynnissä olleet työtaistelutoimet, jotka oli suunnattu irtisanomissuojan heikennystä vastaan. Nyt toimet lopetetaan kokonaan.

Muutokset työsopimuslakiin ja muutosten perustelut on valmisteltu loppuun kolmikannassa hyväksyttävällä tavalla. Insinööriliitto ei pidä muutoksia tarpeellisina, mutta näkee, että nyt tehtävällä tavalla ne ovat hyväksyttävissä.