27.11.2019

Tekniikan alan opiskelijat tekevät vuosittain merkittävän määrän opinnäytetöitä, joilla on selkeä yhteys työelämään ja insinöörityön kehittämiseen.

Insinööriliitto haluaa nostaa jäsentensä osaamista esiin, ja siksi liitto palkitsi tänä vuonna ensimmäistä kertaa vuoden parhaan tai parhaita insinööritöitä. Kilpailun raatina toimi liiton koulutus- ja elinkeinopoliittinen valiokunta. Lisätietoa insinööritöiden palkitsemisesta.

Tänä vuonna palkinto myönnettiin kolmesta insinöörityöstä ja ne jaettiin liiton edustajakokouksessa 22.-23.11.2019.

Vuoden 2019 palkitut insinöörityöt

Jussi Häkkinen, Metropolia ammattikorkekoulu

Glykolipitoisuuden vaikutus Comfort-jäähdytyslaitoksen energiatehokkuutteen

Palkintosumma: 3000e

Perustelut: LVI-alan insinöörityössä tutkitaan glykolipitoisuuden vaikutusta massiivisen jäähdytyslaitoksen energiatehokkuuteen. Työssä optimoidaan glykolipitoisuus jäähdytysjärjestelmälle sopivaksi, jotta se toimisi mahdollisimman energiatehokkaasti. Työtä pidettiin ajankohtaisena, sillä se säästää energiaa lämmityksessä, joka on merkittävä energiankäytön kohde. Ajankohtaisuuden lisäksi työ on hyvin toteutettu ja sopii käyttöön monissa muissakin vastaavissa tapauksissa.

Jesse Lavonen, Metropolia ammattikorkeakoulu

Mock-up-huoneen ja harjoitteiden suunnittelu

Palkintosumma: 2000e

Perustelut: Insinöörityössä toteutettiin Loviisan ydinvoimalaitokselle voimalaolosuhteita mallintavat harjoittelutilat sekä siellä suoritettavat harjoitteet. Fyysisen huoneen lisäksi harjoitteisiin lisättiin virtuaalitodellisuutta, jonka avulla pystyttiin mallintamaan epäedullisia olosuhteita, kuten tulipaloja ja putkivuotoja. Insinöörityötä pidettiin hyvänä modernin teknologian sovelluksena, josta varmasti on hyötyä ja joka toimii alallaan esimerkkinä turvallisuuden innovaatioista.

Petteri Väisänen, Lahden ammattikorkeakoulu

Henkilökohtaisen päästökaupan toteuttaminen: case: Lahti CitiCAP

Palkintosumma: 2000e

Perustelut: Insinööritössä käsiteltiin Lahden CitiCAP-hankkeen taustatyötä. CitiCAP-hankkeessa testataan asukkaiden henkilökohtaista liikkumisen päästökauppaa, rakennetaan uusi malli kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaan, luodaan kevyt tietoalusta liikkumisen tiedolle sekä rakennetaan älykäs pyörätie. Työn tulokset toivat odottamattomia tuloksia, esimerkiksi ihmisten motivaatioiden osalta, joiden perusteella hanke pääsi kasvamaan oikeaan suuntaan. Insinöörityö nähtiin hyväksi erityisesti hankkeen tärkeän aiheen mahdollistajana. Hankkeen tärkeys näkyy myös Lahden nimityksessä Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021. Insinöörien tehtävänä on perinteisesti ollut rakentaa modernimpaa ja parempaa maailmaa, ja se toteutuu tässä insinöörityössä.