6.3.2018

Yliopistojen henkilöstöjärjestöt JUKO, JHL ja Pardia sekä työnantajaa edustava Sivistystyönantajat ovat tänään hyväksyneet sovittelija Janne Metsämäen toisen sovintoehdotuksen yliopistojen työehtosopimusta koskevasta työriidasta.

Tämä tarkoittaa, että järjestöt peruvat kaikki suunnitellut työtaistelu- ja painostustoimet, kuten JUKOn kunta- ja valtiosektorille sekä seurakuntiin asettamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot.

Hyväksytyn sovintoehdotuksen mukaan yliopistojen työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Palkkoja korotetaan sopimuskaudella yhteensä 3,45 prosenttia, joka vastaa yleistä linjaa.