19.11.2019

YTN on asettanut ylityökiellon ja vapaa-ajalla matkustamisen kiellon teknologiateollisuudessa sekä suunnittelu- ja konsulttialalla työskenteleville ylemmille toimihenkilöille. Oheen on kerätty asiasta kysymyksiä ja vastauksia.

Keitä kielto koskee?

Kielto koskee kaikkia teknologiateollisuuden ja suunnittelu -ja konsulttialan ylempiä toimihenkilöitä. Kiellon piiriin on julistettu nimenomaan työt, joten henkilön järjestäytymisellä ei ole merkitystä.

Koska kiellot ovat voimassa?

Kiellot astuvat voimaan keskiviikkona 20.11.2019 klo 00.00 ja päättyvät 20.12.2019 klo 24.00.

En ole varma, koskevatko kiellot minua?

Jos et ole varma, oletko kieltojen piirissä, tarkista asia ensisijaisesti omalta luottamusmieheltäsi. Jos sellaista ei ole, ota yhteyttä Insinööriliiton asiakaspalveluun.

Voit tarkistaa sinuun sovellettavan työehtosopimuksen usein työsopimuksestasi.

Miksi kiellot on julistettu?

YTN:n ja Teknologiateollisuus ry:n väliset työehtosopimukset näillä kahdella alalla päättyivät 31.10.2019. Neuvotteluista huolimatta uusia sopimuksia ei ole saatu solmittua. Kielloilla pyritään vaikuttamaan siihen, että aloille saataisiin uudet työehtosopimukset.

Mitä YTN haluaa?

YTN haluaa riittävät, vähintään ostovoiman turvaavat palkankorotukset. Lisäksi aloilla pitäisi pystyä parantamaan asiantuntijoiden palkkausta, joka on kansainvälisesti vertailtuna jälkeenjäänyttä. Haluamme poistaa kilpailukykysopimuksen työajanpidennyksen tarpeettomana.

Mitä Teknologiateollisuus ry haluaa?

Teknologiateollisuus haluaa karsia kustannuksia ja pitää työajanpidennyksen voimassa. Teknologiateollisuus ei ole halunnut esittää mitään palkankorotuksia.

Ovatko toimenpiteet laillisia?

Toimenpiteet ovat täysin laillisia, ja kaikilla sopimusten piirissä olevilla on velvollisuus osallistua niihin.

Onko minun osallistuttava kieltoihin?

Näillä kahdella alalla työskentelevillä jäsenillä on velvollisuus osallistua kieltoihin. Kieltäytyminen ylitöistä ja vapaa-ajalla matkustamisesta on mielenilmaus yksipuolista sanelua ja työehtoja heikentävää politiikkaa vastaan.

Tekemällä ylitöitä tai matkustamalla vapaa-ajalla kiellon aikana tuet työnantajan haluttomuutta uuden työehtosopimuksen tekemiseen reiluilla ehdoilla.

Pitääkö minun ilmoittaa työnantajalle, että osallistun?

Ei tarvitse. Insinööriliitto on hoitanut tarvittavat ilmoitukset. Ylitöiden tekeminen on muutenkin vapaaehtoista, ja niistä voi aina kieltäytyä. Työasioissa ei tarvitse matkustaa vapaa-ajalla muutenkaan.

Kieltäytyessäsi ylitöistä tai matkustamisesta on hyvä kertoa sen johtuvan kielloista. Se lisää toimenpiteiden vaikutusta.

Työnantaja uhkailee tai aikoo kerätä nimilistoja toimenpiteisiin osallistuvista. Mitä teen?

Uhkaukset ovat perusteettomia, ja nimilistoja ei saa kerätä. Työnantajalla ei ole oikeutta painostaa ketään olemaan osallistumatta työtaistelutoimenpiteisiin. Ole yhteydessä luottamushenkilöösi, joka on yhteydessä Insinööriliittoon.

Laillisiin työtaistelutoimiin osallistumisesta ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta, koska niihin on täysi oikeus.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Ylityökiellon aikana ei tehdä ylityötä. Ylityökiellon aikana ei hyväksytä työnantajan esittämää ylityön tekemistä. Jos työnantaja esittää ylityökiellon tekemistä, siitä kieltäydytään.

Ylitöihin ei muutenkaan tarvitse suostua, vaan se on aina vapaaehtoista. Työantajalle ei erikseen tarvitse perustella, miksi kieltäydyt ylitöistä.

Ylityötä on 8 tunnin jälkeen vuorokaudessa tehty työ ja 40 tunnin jälkeen viikossa tehty työ. Myöskään työsopimuksessa määrätyn 37,5 jälkeen tehtävää lisätyötä 40 tuntiin asti ei tehdä eikä tarvitse tehdä.

Jos työhösi kuuluu päivystystä, ei ylityökielto vaikuta siihen. Päivystysaikana tehdään vain sellaiset työt, joita ei vaaratta voida siirtää tehtäväksi säännöllisenä työaikana.

Ylityökielto tarkoittaa myös sitä, että sähköposteja ei lueta tai niihin ei vastata säännöllisen työajan ulkopuolella.

Mahdollisia liukumia voi ylityökiellon aikana vähentää, mutta niitä ei voi kasvattaa.

Mitä vapaa-ajalla matkustamisen kielto tarkoittaa?

Kiellon aikana kaikki työmatkat suoritetaan säännöllisellä työajalla. Työmatkoille ei esimerkiksi lähdetä sunnuntaina vaan vasta maanantaina. Kaikki matkustaminen tapahtuu siis säännöllisen työajan puitteissa.

Työnantajan määrätessä matkalle, se tehdään siten, että matkat ajoittuvat säännölliselle työajalle. Muita matkoja ei tehdä. Työnantaja ei voi määrätä matkustamaan vapaa-ajalla työasioissa.

Kodin ja työpaikan väliset matkat ovat eri asia, ja ne voivat sijoittua säännöllisen työajan ulkopuolelle.

Ennen kiellon voimaantuloa sovitut matkat tehdään loppuun. Ennen kieltoa sovitut matkat kuuluvat kiellon piiriin.

Voiko tehdä etätöitä?

Etätöitä voi lähtökohtaisesti tehdä, kunhan työpäivän pituus ei ylitä säännöllistä työaikaa eikä etäpäivä sisällä vapaa-ajalla matkustamista.

Mistä saan lisätietoa tai vastauksen kysymyksiini?

Insinööriliiton jäsen voi aina ottaa yhteyttä liiton asiakaspalveluun. Työtaistelua koskevia kysymyksiä voi lähettää myös neuvottelujärjestön päivystyssähköpostiin lakko@ytn.fi tai soittaa YTN:n näissä asioissa päivystävään numeroon 040 352 3671.