Verovähennyksiin oikeuttavat menot aihetta tarkistaa

Vuotta 2020 hallinnut poikkeustilanne vaikuttaa myös työntekijän verotukseen. Työmatkakulujen omavastuusumma, tänä vuonna 750 euroa, voi monella jäädä ylittymättä. Sen sijaan etätyöskentelijä voi vähentää etätyöstä aiheutuneita kuluja verotuksessa.

Jos työnantaja ei ole korvannut etätyöstä aiheutuneita menoja työntekijälle, näitä voi vähentää tulohankkimismenoina. Automaattisesti jokaisen palkansaajan osalta huomioidaan tulonhankkimismenoina 750 euroa.  Jos siis kulut ylittävät tämän rajan, kannattaa kuluja ilmoittaa omassa verotuksessa. Jos työntekijä työskentelee kotona, verotuksesta voi vähentää työhuonevähennyksen. Vähennys määräytyy etätyöpäivien mukaan: jos henkilö tekee yli puolet työpäivien kokonaismäärästä, on työhuonevähennys 900 euroa. Jos etätyössä ollaan tätä vähemmän, on vähennyksen arvo 450 euroa.

Edellä kuvatun ns. kaavamaisen työhuonevähennyksen sijaan henkilö voi myös vähentää tulonhankkimismenoina työhuoneesta aiheutuvia todellisia käyttökuluja. Tapauskohtaisesti on syytä laskea, kumpi laskentatapa on edullisempi.

Etätyössä tarvittavan tietoliikenneyhteyden kustannuksia voi myös vähentää tulonhankkimismenoina. Vähennyksen määrä on puolet yhteyden kustannuksista, kun yhteys on osittain työkäytössä. Täysimääräisenä kustannukset voi vähentää, jos yhteyttä käytetään pääasiassa työn tekemiseen. Olennaisia tulonhankkimiskuluja voivat olla myös laitehankinnat. Työntekijä on saattanut omalla kustannuksellaan hankkia mm. näytön, hiiren ja ulkoisen näppäimistön käyttöönsä. Myös näiden arvo on mahdollista vähentää verotuksessa, jos ne ovat pääosin työkäytössä.

Tulonhankkimismenoina on syytä huomioida myös muita mahdollisia kuluja, jotka eivät välttämättä suoraan liity etätyöhön. Tällaisia voivat olla mm. ammattikirjallisuuden hankkimisesta aiheutuneet kulut.

Tarkempia tietoja verovähennykseen oikeuttavista kuluista kannattaa selvittää verottajan verkkosivujen kautta.