Vuoden 2020 palkkatilastot on julkaistu

Insinöörien mediaanipalkka nousi viime vuoden lokakuusta. Koronatilanteen vuoksi insinöörien työttömyys kuitenkin on kasvanut ja lomautettujen määrä ennätyssuuri. Vastavalmistuneiden työllistyminen on myös vaikeutunut.

Palkkakehityksen taustalla on työmarkkinatutkimusaineiston perusteella rakenteellisia eroja viime vuoteen. Insinöörien keskipalkkojen nousua voi selittää vastavalmistuneiden tai työelämän ulkopuolella olevien aiempia vuosia heikompi työllistyminen, sillä aineistossa on edellisiä vuosia vähemmän juuri työllistyneitä, joiden palkka on keskimääräistä matalampi. Palkkakehityksessä näkyvät myös useimmilla aloilla alkuvuonna maksetut työehtosopimuksissa sovitut palkankorotukset. Mediaanipalkka nousi 3,0 prosenttia ja keskiarvopalkka 2,4 prosenttia vuoden 2019 lokakuun vastaaviin lukuihin verrattuna.

Katso tarkemmat luvut ja taulukot jäsensivuilta