Juhlavuoden videosarjassa tutkija Sampsa Kaataja kertoo katkelmia insinöörien ja liiton 100 vuotiselta taipaleelta. Katkelmat ovat mukana Minä olen insinööri -elokuvassa.

Katkelma 1: Millainen oli tekniikan Suomi 1900-luvun alussa?

Sarjan ensimmäisen osassa tutkija Sampsa Kaataja kertoo teollistumisen ja yhteiskunnan teknistymisen vaiheista Suomessa sekä ensimmäisen teknillisen oppilaitoksen perustamisesta.

Katkelma 2: Minkälainen oli suomalainen insinööri 1900-luvun alkupuolella?

Videosarja toisessa osassa tutkija Sampsa Kaataja perehtyy insinöörin työnkuvaan 1900-luvun alkupuolella ja nostaa esiin muutamia kansainvälisesti tunnettuja suomalaisia insinöörikeksintöjä.

Katkelma 3: Insinöörin arvonimen vahvistaminen

Sarjan kolmannessa osassa kurkistetaan Tampereen teknillisten toimintaan ja tavoitteisiin yhdistyksen alkutaipaleella. Osassa saadaan selville milloin insinöörin arvonimi vahvistettiin!

Katkelma 4: Edunvalvontaa Insinöörijärjestössä

Sarjan neljännessä osassa siirrytään historiassa 1960-luvulle. Tuolloin ruvetaan tosissaan puhumaan edunvalvontatoiminnan järjestämisestä Insinöörijärjestön sisällä.

Katkelma 5: Insinöörien määrä kasvussa

1960-luvun alussa perustettiin 9 uutta teknistä opistoa minkä seurauksena vuosittain valmistuvien ja suomalaisilla työmarkkinoilla toimivien insinöörien määrä lähti nopeaan kasvuun. Insinööriliitossa oltiin huolissaan riittääkö kaikille valmistuneille töitä?

Katkelma 6: Opiskelijatoiminta ja koulutuspolitiikka toiminnan keskiössä

Opiskelijatoiminta ja koulutuspolitiikka ovat aina olleet Insinööriliiton toiminnan keskiössä ja sarjan kuudennessa osassa pääsemmekin tutustumaan aiheeseen tarkemmin.

Katkelma 7: Keskeisimmät käänteet tekniikan historiassa

Videosarjan seitsemännessä osassa selviää mikä oli yksi keskeisimmistä käänteistä Suomen tekniikan historian tarinassa.

Katkelma 8: Insinöörin ammatin arvostus

Videosarjan kahdeksannessa jaksossa puhutaan insinöörin ammatin arvostuksesta ja työttömyydestä.

Katkelma 9: Teknistymiskehityksen vaikutukset yhteiskuntaan

Videosarjan yhdeksännessä jaksossa puhutaan yleisestä teknistymiskehityksestä ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan.

Katkelma 10: Tekniikan ammattilaisten roolin uuden tekniikan kehittämistyössä

Videosarjan toiseksi viimeisessä osassa keskitytään tekniikan ammattilaisten rooliin uuden tekniikan kehittämistyössä.

Katkelma 11: Tekniikan tekijät ilmastokysymyksien äärellä

Sarjan päätösosassa tutkija Sampsa Kaataja pohtii tulevaisuutta ja tekniikan tekijöiden roolia ilmastokysymyksien ratkaisemisessa.

 

Juhlavuoden logo