Insinööriliiton tutkimusten mukaan insinöörien tehtävänimikkeitä on tuhansia. Tekniikan ja teknologian osaajien tarve jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa. Vastavalmistunut insinööri aloittaa uransa yleensä asiantuntija- tai suunnittelutehtävissä. Kokemuksen karttuessa tehtävät muuttuvat vaativimmiksi asiantuntija-, johto- ja hallintotehtäviksi. Suomalaisen insinöörikoulutuksen taso on korkeasti arvostettua myös kansainvälisillä markkinoilla. Insinööritutkinto on B.Eng eli Bachelor of Engineering -tasoinen.

Insinöörit ovat pääsääntöisesti vakituisessa kokopäivätyössä. Työllisyystilanne on Suomen yleistä työllisyystilannetta selvästi parempi. Laskusuhdanteessa insinöörienkin työttömyys on hieman lisääntynyt.

Insinöörejä työllistävät suunnittelu-, käyttö- ja ylläpitotehtävät, tutkimus- ja tuotekehitysalat, elektroniikka ja tietotekniikka, rakennus- ja teknologiateollisuus, ympäristö- ja biotekniset alat, opetus- ja koulutustehtävät, yritysten kaupalliset, vienti- ja markkinointiosastot sekä johtotehtävät. Perinteiset kone-, rakennus-, tietotekniikka-, sähkö-, lvi-, metsä-, energia- ja prosessiteollisuusalat tarjoavat koko ajan mielekkäitä työpaikkoja insinööreille.