Insinööritutkinto koostuu 240 opintopisteestä. Matemaattis-luonnontieteelliset aineet muodostavat insinööritutkinnon kovan ytimen. Perusopintoihin kuuluu lisäksi viestintää, kieliä ja tietotekniikkaa. Alan ammattiopinnoilla opiskelijoista muovataan oman alansa asiantuntijoita ja ammatillisia valmiuksia täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla. Opintoihin kuuluu teorian lisäksi käytännönläheisiä laboratorio- ja projektitöitä, yritystoimintaan perehtymistä sekä johtamista ja työsuhdeasioita, jotka valmentavat esimiestehtäviin.

Tutkinnosta 30 opintopistettä on varattu harjoittelulle. Pelkkä koulun penkillä istuminen ei tee insinööriä vaan teoria tarvitsee rinnalleen käytännön kokemusta. Samalla pääsee luomaan suhteita mahdollisiin tuleviin työnantajiin.

Käytännönläheisyyttä insinööriopintoihin antaa myös 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö eli insinöörityö. Insinöörityö on laaja, käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka sijoittuu opintojen loppupuolelle. Aihe työlle voi löytyä joko elinkeinoelämästä, julkiselta sektorilta tai ammattikorkeakoulusta.