Jos opiskeluaikoina järjestötoiminnasta löytyi itselle harrastus, kannattaa aktiiviuraa jatkaa myös valmistumisen jälkeen! Aktiivitoimintaan voi lähteä mukaan myös, vaikka ei olisi opiskeluaikaista kokemusta järjestötoiminnasta. Insinööriopiskelijaliitossa ja sen paikallisyhdistyksissä toimintaa pyörittävät vuosittain sadat aktiivit. Sama toimintamalli on myös Insinööriliiton muissa jäsenjärjestöissä: yhdistysten toimintaan kaivataan aina uusia toimijoita ideoimaan ja toteuttamaan uusia, jäsenistölle suunnattuja tapahtumia ja palveluita. Lisää tietoa löydät jäsenjärjestösi nettisivuilta. Ole rohkeasti yhteydessä oman, uuden jäsenjärjestösi hallitukseen ja lähde mukaan yhdistyksen toimintaan!

Valmistuneen kannattaa myös käydä rekisteröitymässä oman ammattikorkeakoulun alumniksi. Alumnitoiminnalla pyritään lisäämään korkeakoulusta valmistuneiden ja opiskelijoiden välistä vuoropuhelua, ylläpitämään kontakteja vanhoihin opiskelukavereihin sekä kehittämään omaa osaamista erilaisten tilaisuuksien ja tempausten muodossa.

Aktiiviksi jäsenjärjestöön

Oma jäsenjärjestö on kanavasi vaikuttaa Insinööriliitto-yhteistön toimintaan. Kaikkien jäsenjärjestöjen yhteystiedot saat täältä.

Luottamusmieheksi työpaikalla

Entisenä opiskelija-aktiivina sinulla on valmiiksi hyvä tuntemus liitosta ja voisit olla sopiva henkilö edustamaan kollegoitasi työpaikan yhteisissä asioissa. Tutustu erilaisiin luottamusmiestehtäviin työpaikoilla.

Ota yhteyttä

Liiton toimistolla Pasilassa asiamies Juha Manu toimii kontaktina vanhoille opiskelija-aktiiveille, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan liiton toimintaan. Laita siis viestiä Juhalle juha.manu(at)ilry.fi ja kerro millaisesta toiminnasta olisit kiinnostunut.