Isona insinööriksi

Insinöörinä:

  • kehität tulevaisuutta
  • korjaat entistä ja luot uutta
  • sovellat tietojasi käytännössä
  • toimit asiantuntijana
  • voit myydä, johtaa tai suunnitella
  • voit työskennellä kansainvälisessä ympäristössä
  • voit toimia eri toimialoilla
  • saat kohtuullista palkkaa työstäsi

Missä insinööriksi voi opiskella?

Insinööriksi voi opiskella 17 suomenkielisessä ja kolmessa ruotsinkielisessä ammattikorkeakoulussa Helsingistä Rovaniemelle. Koulutusohjelmia on useita ja ne vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Parhaan ja ajanmukaisimman tiedon eri koulutusohjelmista saat ammattikorkeakoulujen omilta verkkosivuilta sekä osoitteesta opintopolku.fi. Insinööriopintoihin haetaan valtakunnallisen yhteishakujärjestelmän kautta.

Insinööriopinnot

Insinööritutkinto koostuu 240 opintopisteestä. Matemaattis-luonnontieteelliset aineet muodostavat insinööritutkinnon kovan ytimen. Tutkinnosta 30 opintopistettä on varattu harjoittelulle. Käytännönläheisyyttä insinööriopintoihin antaa myös 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö eli insinöörityö. Insinöörityö on laaja, käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka sijoittuu opintojen loppupuolelle.

Insinööri työelämässä

Insinööriliiton tutkimusten mukaan insinöörien tehtävänimikkeitä on tuhansia. Tekniikan ja teknologian osaajien tarve jatkaa kasvuaan tulevaisuudessa. Vastavalmistunut insinööri aloittaa uransa yleensä asiantuntija- tai suunnittelutehtävissä. Kokemuksen karttuessa tehtävät muuttuvat vaativimmiksi asiantuntija-, johto- ja hallintotehtäviksi. Suomalaisen insinöörikoulutuksen taso on korkeasti arvostettua myös kansainvälisillä markkinoilla. Insinööritutkinto on B.Eng eli Bachelor of Engineering -tasoinen.