Insinööriliiton palvelut ovat käytössä normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse.

Jos sinulla on kysyttävää poikkeustilanteesta johtuvista toimenpiteistä tai tilanteista, ota yhteyttä liiton asiakaspalveluun.
Insinööriliiton asiakaspalvelu
puh. 0201 801 801 (8,4 snt/min), arkisin klo 9–16
asiakaspalvelu@ilry.fi
Asiointia sujuvoittaa, kun kerrot jäsennumerosi viestissäsi.

Lomautuksiin liittyvää perustietoa löytyy osiosta Usein kysytyt kysymykset: lomautus

Jos yhteystoimintaneuvottelujen määrä lisääntyy koronaepidemian takia, huolehdimme riittävästä työvoimasta, jotta kaikki saavat tarvitsemansa avun.

Koulutukset ja tapahtumat

Kaikki Insinööriliiton eri paikkakunnilla järjestämät koulutustilaisuudet ja tapahtumat on peruttu huhtikuun loppuun asti. Mahdollisimman moni koulutuksista ja valmennuksista pyritään pitämään webinaareina tai muuten etäyhteyksien avulla. Koulutuskalenterissa jo nyt olevat webinaarit järjestetään sovitusti.

Toukokuun alun ja sitä myöhempien tilaisuuksien osalta tilannetta tarkastetaan myöhemmin.
 

Poikkeustilanne-ikoniPoikkeustilanne ja työarki

Päivitetty 20.3.

Koronaviruksen leviäminen ja sen aiheuttamat toimet työpaikoilla ja yhteiskunnassa herättävät huolta ja käytännön kysymyksiä. Ensimmäisenä on syytä muistaa, että tartuntataudin kohdalla on kysymys poikkeustilanteesta, jossa sekä työnantajan että työntekijän tulisi pohtia toimiaan niin, että se on järkevintä sekä taudin leviämisen ehkäisemiseksi, että töiden tekemisen kannalta.

Poikkeustilanne ei lähtökohtaisesti anna työnantajalle mitään sellaisia oikeuksia, joita tällä ei ole normaalissakaan tilanteessa. Toisaalta, omakin toimintansa on hyvä suhteuttaa mahdolliseen poikkeustilanteeseen. Jos työnantajan ohjeet aiheuttavat kysymyksiä, kannattaa asiasta kysyä omalta luottamusmieheltä tai liiton työsuhdeneuvonnasta

Määräaikaisia muutoksia lomautuksiin ja työttömyysturvaan

Maan hallitus päätti 20.3. joustavoittaa lomauttamista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Lomautustilanteessa ilmoitusaika ja neuvotteluaika lyhenevät viiteen päivään ja lomautusoikeus laajenee koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

Myös työttömyysturva paranee. Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan eikä työttömyysturvan enimmäisaika kulu lomautuksen aikana. Työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan myös silloin, kun lomautuksesta sovitaan yhdessä työnantajan kanssa.

Muutokset ovat määräaikaisia ja ovat voimassa kolme kuukautta.

Karanteeni ja oikeus palkkaan

Jos työntekijä joutuu karanteeniin, hän saa joko täyttää palkkaa tai Kelan maksamaan päivärahaa, joka vastaa täyttä ansionmenetystä. Karanteeniin asetetuille toimitetaan asiasta virallinen päätös. Päätöksen sisällöstä riippuu, saako työntekijä palkkaa vai tartuntatautipäivärahaa. Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada päivärahaa, jos lapsen karanteenin takia ei pysty tekemään töitään.

Jos työnantaja maksaa palkan ja työntekijä on terve, on mahdollista sopia töiden tekemisestä. Työnantajan täytyy tällöin järjestää työntekijälle työvälineet. Jos työnantaja maksaa palkkaa, tulee karanteenin aikana olla työnantajan tavoitettavissa. Jos palkkaa ei makseta, menetellään kuten muidenkin palkattomien poissaolojen aikana.

Matkustaminen

Maan hallituksen antaman ohjeen mukaan nyt ei ole syytä matkustaa. Epidemia-alueelta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajansa. Jos työtehtävät sen mahdollistavat, etätyötä tulee suosia. Jos työtehtävien luonteen takia etätyön tekeminen ei ole mahdollista, työnantajan ja työntekijän tulee sopia poissaolosta ja sen mahdollisesta korvaamisesta.

Työpaikkojen käytännöt ja ohjeet kuntoon

Työpaikkojen ohjeet ja käytännöt tautitilanteissa toimiseksi on syytä päivittää, jos näin ei ole jo tehty. Tämä koskee niin matkustamis-, sairauden ilmoittamis- kuin etätyöohjeitakin. Jos asiasta ei ole työpaikallasi tiedotettu mitään, kannattaa kääntyä luottamushenkilön tai työnantajan puoleen tilanteen selvittämiseksi.

Myös oma tilanteensa kannattaa kertoa työnantajalle. Jos esimerkiksi jostain syystä ei kaikissa tilanteissa voi tehdä töitä kotoaan, se kannattaa kertoa työnantajalle. Myös esimerkiksi työvälineiden, kuten tietokoneen mukana kuljettamisesta kannattaa keskustella ja sopia, mikä on tilanteessa järkevintä.

Lisää tietoa ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:
YTN: Koronaviruksesta kysyttyä
JUKO: Eduskunta hyväksyi valmiuslain – Miten koronaepidemia vaikuttaa työelämään?

Tilanteen kehittymisen osalta kannattaa seurata viranomaistiedotusta:
THL:n ajankohtainen info

 

Usein kysytyt kysymykset: lomautusUsein kysytyt kysymykset -ikoni

Päivitetty 19.3.

Olen jäämässä lomautetuksi. Mitä minun pitää tehdä?

Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä TE-palvelujen sähköisessä Oma asiointi -palvelussa. Jotta työnhakusi pysyy voimassa, asioi jatkossa TE-palveluissa sen ohjeiden mukaisesti. Asiointi tapahtuu suurelta osin sähköisesti.

Insinööriliiton jäsenet hakevat työttömyyspäivärahaa pääsääntöisesti KOKO-kassasta. Kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon, ilmoita päivärahan maksajaksi KOKO-kassa, jotta työvoimapoliittinen lausunto ohjautuu oikeaan paikkaan. Päivärahaa ei voida maksaa ennen lausunnon saamista TE-toimistolta.

Päivärahahakemukset liitteineen voi lähettää KOKO-kassaan sähköisesti eAsioinnin kautta. Hakemukset pitää toimittaa kassaan kolmen kuukauden kuluessa ajankohdasta, josta päivärahaa haetaan. Päivärahaa haetaan aina takautuvasti jo kuluneilta työttömyyspäiviltä. Jos olet lomautettu, täytä hakemuksesi aina täysiltä kalenteriviikoilta (ma-su) hakujaksostasi riippumatta. Lomautusaikana tehtyä työtä tarkastellaan aina kalenteriviikoittain.

Työttömyysjakson alussa on viiden arkipäivän omavastuuaika. Kassa laskee hakemuksestasi omavastuuaikaan kuluvat päivät, joten sinun ei tarvitse huomioida niitä erikseen hakemusta tehdessäsi.

Olet oikeutettu päivärahaan, jos työssäoloehtosi on täyttynyt. Ensimmäisen päivärahahakemuksen mukana pitää toimittaa selvitykset, joiden perusteella työttömyyskassa pystyy toteamaan työssäoloehdon täyttymisen ja määrittelemään maksettavan päivärahan suuruuden.

Lisätietoja KOKO-kassan sivuilta:
Miten haen työttömyyspäivärahaa
Ohjeet koronaviruksen seurauksena lomautetuille
KOKO-kassalta usein kysyttyä koronaviruksesta

Olenko oikeutettu työttömyyskassan maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan lomautuksen ajalta?

Jotta voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, sinun pitää täyttää jäsenyysehto sekä työssäoloehto. Sinun pitää olla ollut

 • työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa
 • ja töissä jäsenyysaikana vähintään 26 kalenteriviikkoa (ma - su), jolloin työaika on ollut vähintään 18 tuntia/kalenteriviikko.

Työssäoloehdon pitää täyttyä 28 kuukauden (2 vuotta 4 kuukautta) tarkastelujakson sisällä. Tarkastelujakson laskeminen alkaa siitä päivästä taaksepäin, kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tarkastelujakso voi alkaa aikaisintaan samasta päivästä, kun olet liittynyt työttömyyskassan jäseneksi.

Päivärahaa pitää aina hakea erikseen ja ennen hakemuksen lähettämistä pitää huolehtia TE-toimistoon ilmoittautumisesta.

Päivärahaoikeuteen vaikuttavat lisäksi esimerkiksi muut sosiaalietuudet, oma yritystoiminta ja työvoimapoliittiset rajoitukset, kuten päätoiminen opiskelu.

Ohjeet KOKO-kassan sivuilla:
Edellytykset asiopäivärahalle
Miten haen työttömyyspäivärahaa 
Päivärahan saamisen rajoitukset

Kuulunko kassaan Insinööriliiton kautta?

Helpoiten voit tarkistaa, kuulutko kassaan kirjautumalla Insinööriliiton jäsensivuille. Tieto kassajäsenyydestä näkyy jäsentietojen Perustiedot-välilehdellä kohdassa Aktiiviset jäsenyydet tai yläpalkin oikeassa laidassa.
Jos kuulut kassaan suorajäsenenä, tieto ei näy Insinööriliiton jäsentiedoissa.

Insinööriliiton jäsentietorekisterissä ei näy mahdollinen aiempi jäsenyys toisessa työttömyyskassassa. Jos työssäoloehdon tarkastelujakso ulottuu edellisen kassan jäsenyyden ajalle, pyydä työttömyyskassan siirtotiedot edellisestä kassasta päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Kirjaudu liiton jäsensivuille: www.ilry.fi/jasensivut

Miten voin liittyä kassaan?

KOKO-kassaan voit liittyä ollessasi palkkatyössä. Voit liittyä kassaan Insinööriliiton jäsensivuilla tekemällä muutospyynnön jäsennäkymässä tai lähettämällä liittymisilmoituksen sähköpostilla liiton asiakaspalveluun.

Ohjeet ja linkit: www.ilry.fi/tyottomyyskassan-jasenyys

Olen aloittanut työt jo aiemmin, voinko liittyä kassan jäseneksi takautuvasti?

Kassan jäseneksi ei voi liittyä takautuvasti. Jäsenyys laitetaan voimaan aikaisintaan kirjallisen liittymisilmoituksen vastaanottopäivästä alkaen, kunhan työsuhteesi on voimassa kyseisenä päivänä.

Olen opiskelija ja kuulun kassaan, onko minulla oikeutta saada ansiosidonnaista päivärahaa mahdollisen lomautuksen ajalta?

Opiskelu voi työttömyysetuuden kannalta olla joko päätoimista, sivutoimista tai lyhytkestoista. Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei siis ole ja TE-toimisto selvittää opintojesi tilanteen aina tapauskohtaisesti. TE-toimisto ei anna ennakkoon työvoimapoliittisia lausuntoja.

Jos opiskelusi tavoitteena on suorittaa esim.

 • ammattikorkeakoulututkinto
 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • yliopistossa suoritettava alempi tai ylempi korkeakoulututkinto

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Lisätietoja KOKO-kassalta sivuilta: Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut

Paljonko saan työttömyyspäivärahaa?

Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus lasketaan palkkatuloistasi. Päivärahan laskemisessa otetaan huomioon ns. vakiintuneet ansiotulot. Päivärahalaskurin avulla voit suuntaa-antavasti laskea työttömyyspäivärahasi suuruuden. Tarkempia tietoja päivärahan suuruudesta voit kysyä KOKO-kassalta.

Lisätietoja KOKO-kassan sivuilta:
KOKO-kassan päivärahalaskuri
Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus

En kuulu työttömyyskassaan, voinko hakea lomautuksen ajaksi korvausta jostain muualta?

Jos sinut lomautetaan, etkä saa työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa, voit hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta. Ilmoittaudu ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa.

Lisätietoja Kelan sivuilta: Työttömyysetuutta Kelasta

Millä tavoilla lomautus voidaan järjestää?

Lomautus voidaan järjestää kokoaikaisena, lyhentämällä työviikkoa, lyhentämällä työpäivää tai soveltamalla eri tapoja yhden kalenteriviikon sisällä.

 1. Kokoaikainen lomautus
  Lomautuksesi on kokoaikainen, kun kalenteriviikolla ei ole ollenkaan työtunteja. Päivärahaa maksetaan tällöin täytenä jokaiselta lomautuspäivältä, samoin rajoituksin kuin kokonaan työttömälle.
   
 2. Lyhennetty työviikko
  Jos viikoittaista työaikaasi on lyhennetty yhdellä tai useammalla kokonaisella työpäivällä viikossa, sinulle voidaan maksaa täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä. Tällöin päiviltä, jolloin olet töissä tai sinulle maksetaan täyttä työpäivää vastaava palkka, ei makseta päivärahaa.
   
 3. Lyhennetty työpäivä
  Jos päivittäistä työaikaasi on lyhennetty vähintään yhtenä päivänä kalenteriviikossa, kyseessä on lomautus lyhennetylle työpäivälle. Tällöin päiväraha maksetaan soviteltuna ja tulot huomioidaan sovittelussa sen mukaan, milloin palkka on maksettu.
   
 4. Sekamuotoinen lomautus
  Jos lomautuksesi tapahtuu sekä lyhentämällä työpäiviä että lomautuksena täysille työpäiville saman kalenteriviikon aikana, päiväraha maksetaan soviteltuna.