Insinööriliiton palvelut ovat käytössä normaalisti puhelimitse ja sähköpostitse.

Jos sinulla on kysyttävää poikkeustilanteesta johtuvista toimenpiteistä tai tilanteista, ota yhteyttä liiton asiakaspalveluun.
Insinööriliiton asiakaspalvelu
puh. 0201 801 801 (8,4 snt/min), arkisin klo 9–16
asiakaspalvelu@ilry.fi
Asiointia sujuvoittaa, kun kerrot jäsennumerosi viestissäsi.

Jos yhteystoimintaneuvottelujen määrä lisääntyy koronaepidemian takia, huolehdimme riittävästä työvoimasta, jotta kaikki saavat tarvitsemansa avun.

Koulutukset ja tapahtumat

Insinööriliitto ei järjestä huhti-toukokuussa koulutustilaisuuksia eri paikkakunnilla, vaan kaikki mahdolliset koulutukset on siirretty verkkoon. Muut liiton yleisötapahtumat on peruttu. Kesäkuun ja sitä myöhempien tapahtumien osalta tilannetta tarkastetaan myöhemmin.

Liiton koulutuksista valtaosa onnistuu verkkototeutuksina, joten keväällä on tarjolla poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen valikoima webinaareja ja verkkovalmennuksia. Verkossa järjestettävät koulutukset ovat avoimia kaikille liiton jäsenille eli niitä ei ole rajattu alkuperäisten koulutustilaisuuksien paikkakuntien mukaan.  Koulutustilaisuuksiin jo aiemmin ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa sähköpostilla tilaisuuden lähestyessä. Ajantasaiset tiedot koulutuksista löytyvät koulutuskalenterista.

 

Jos sinut lomautetaan, toimi näin

Päivitetty 8.4.

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon heti ensimmäisenä lomautuspäivänä. Jos et ole ilmoittautunut TE-toimistoon, et ole oikeutettu ansiosidonnaiseen etkä peruspäivärahaan.

2. Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassasta viikon kuluttua lomautuksen alusta. Jos lomautuksesi on viikkoa lyhyempi, hae päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen. Päivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden sisällä siitä päivästä, josta haluat sitä maksettavaksi.

3. Jos olet kokoaikaisesti lomautettu vähintään yhden täyden kalenterikuukauden, voit hakea liitolta jäsenmaksualennusta. Lisätietoja ja jäsenmaksualennushakemuksen saat liiton verkkosivuilta www.ilry.fi/alennus.

KOKO-kassan ohjeet poikkeustilanteeseen ja lomautukseen liittyen: Ohjeet lomautetulle  

Lomautuksiin liittyvää perustietoa löytyy osiosta Usein kysytyt kysymykset: lomautus

 

Poikkeustilanne-ikoniPoikkeustilanne ja työarki

Päivitetty 20.3.

Koronaviruksen leviäminen ja sen aiheuttamat toimet työpaikoilla ja yhteiskunnassa herättävät huolta ja käytännön kysymyksiä. Ensimmäisenä on syytä muistaa, että tartuntataudin kohdalla on kysymys poikkeustilanteesta, jossa sekä työnantajan että työntekijän tulisi pohtia toimiaan niin, että se on järkevintä sekä taudin leviämisen ehkäisemiseksi, että töiden tekemisen kannalta.

Poikkeustilanne ei lähtökohtaisesti anna työnantajalle mitään sellaisia oikeuksia, joita tällä ei ole normaalissakaan tilanteessa. Toisaalta, omakin toimintansa on hyvä suhteuttaa mahdolliseen poikkeustilanteeseen. Jos työnantajan ohjeet aiheuttavat kysymyksiä, kannattaa asiasta kysyä omalta luottamusmieheltä tai liiton työsuhdeneuvonnasta

Määräaikaisia muutoksia lomautuksiin ja työttömyysturvaan

Maan hallitus päätti 20.3. joustavoittaa lomauttamista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Lomautustilanteessa ilmoitusaika ja neuvotteluaika lyhenevät viiteen päivään ja lomautusoikeus laajenee koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

Myös työttömyysturva paranee. Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan eikä työttömyysturvan enimmäisaika kulu lomautuksen aikana. Työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan myös silloin, kun lomautuksesta sovitaan yhdessä työnantajan kanssa.

Muutokset ovat määräaikaisia ja ovat voimassa kolme kuukautta.

Karanteeni ja oikeus palkkaan

Jos työntekijä joutuu karanteeniin, hän saa joko täyttää palkkaa tai Kelan maksamaan päivärahaa, joka vastaa täyttä ansionmenetystä. Karanteeniin asetetuille toimitetaan asiasta virallinen päätös. Päätöksen sisällöstä riippuu, saako työntekijä palkkaa vai tartuntatautipäivärahaa. Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada päivärahaa, jos lapsen karanteenin takia ei pysty tekemään töitään.

Jos työnantaja maksaa palkan ja työntekijä on terve, on mahdollista sopia töiden tekemisestä. Työnantajan täytyy tällöin järjestää työntekijälle työvälineet. Jos työnantaja maksaa palkkaa, tulee karanteenin aikana olla työnantajan tavoitettavissa. Jos palkkaa ei makseta, menetellään kuten muidenkin palkattomien poissaolojen aikana.

Matkustaminen

Maan hallituksen antaman ohjeen mukaan nyt ei ole syytä matkustaa. Epidemia-alueelta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajansa. Jos työtehtävät sen mahdollistavat, etätyötä tulee suosia. Jos työtehtävien luonteen takia etätyön tekeminen ei ole mahdollista, työnantajan ja työntekijän tulee sopia poissaolosta ja sen mahdollisesta korvaamisesta.

Työpaikkojen käytännöt ja ohjeet kuntoon

Työpaikkojen ohjeet ja käytännöt tautitilanteissa toimiseksi on syytä päivittää, jos näin ei ole jo tehty. Tämä koskee niin matkustamis-, sairauden ilmoittamis- kuin etätyöohjeitakin. Jos asiasta ei ole työpaikallasi tiedotettu mitään, kannattaa kääntyä luottamushenkilön tai työnantajan puoleen tilanteen selvittämiseksi.

Myös oma tilanteensa kannattaa kertoa työnantajalle. Jos esimerkiksi jostain syystä ei kaikissa tilanteissa voi tehdä töitä kotoaan, se kannattaa kertoa työnantajalle. Myös esimerkiksi työvälineiden, kuten tietokoneen mukana kuljettamisesta kannattaa keskustella ja sopia, mikä on tilanteessa järkevintä.

Lisää tietoa ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:
Akava: Mitä työlainsäädännön muutokset tarkoittavat työntekijän kannalta
YTN: Koronaviruksesta kysyttyä
JUKO: Eduskunta hyväksyi valmiuslain – Miten koronaepidemia vaikuttaa työelämään?

Tilanteen kehittymisen osalta kannattaa seurata viranomaistiedotusta:
THL:n ajankohtainen info

 

Usein kysytyt kysymykset: lomautusUsein kysytyt kysymykset -ikoni

Päivitetty 3.4.

Olen jäämässä lomautetuksi. Mitä minun pitää tehdä?

Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä TE-palvelujen sähköisessä Oma asiointi -palvelussa. Jotta työnhakusi pysyy voimassa, asioi jatkossa TE-palveluissa sen ohjeiden mukaisesti. Asiointi tapahtuu suurelta osin sähköisesti.

Insinööriliiton jäsenet hakevat työttömyyspäivärahaa pääsääntöisesti KOKO-kassasta. Kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon, ilmoita päivärahan maksajaksi KOKO-kassa, jotta työvoimapoliittinen lausunto ohjautuu oikeaan paikkaan. Päivärahaa ei voida maksaa ennen lausunnon saamista TE-toimistolta.

Päivärahahakemukset liitteineen voi lähettää KOKO-kassaan sähköisesti eAsioinnin kautta. Hakemukset pitää toimittaa kassaan kolmen kuukauden kuluessa ajankohdasta, josta päivärahaa haetaan. Päivärahaa haetaan aina takautuvasti jo kuluneilta työttömyyspäiviltä. Jos olet lomautettu, täytä hakemuksesi aina täysiltä kalenteriviikoilta (ma-su) hakujaksostasi riippumatta. Lomautusaikana tehtyä työtä tarkastellaan aina kalenteriviikoittain.

Työttömyysjakson alussa on viiden arkipäivän omavastuuaika. Kassa laskee hakemuksestasi omavastuuaikaan kuluvat päivät, joten sinun ei tarvitse huomioida niitä erikseen hakemusta tehdessäsi.

Olet oikeutettu päivärahaan, jos työssäoloehtosi on täyttynyt. Ensimmäisen päivärahahakemuksen mukana pitää toimittaa selvitykset, joiden perusteella työttömyyskassa pystyy toteamaan työssäoloehdon täyttymisen ja määrittelemään maksettavan päivärahan suuruuden.

Lisätietoja KOKO-kassan sivuilta:
Miten haen työttömyyspäivärahaa
Ohjeet koronaviruksen seurauksena lomautetuille
KOKO-kassalta usein kysyttyä koronaviruksesta

Olenko oikeutettu työttömyyskassan maksamaan ansiosidonnaiseen päivärahaan lomautuksen ajalta?

Jotta voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, sinun pitää täyttää jäsenyysehto sekä työssäoloehto. Sinun pitää olla ollut

 • työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa
 • ja töissä jäsenyysaikana vähintään 26 kalenteriviikkoa (ma - su), jolloin työaika on ollut vähintään 18 tuntia/kalenteriviikko.

Työssäoloehdon pitää täyttyä 28 kuukauden (2 vuotta 4 kuukautta) tarkastelujakson sisällä. Tarkastelujakson laskeminen alkaa siitä päivästä taaksepäin, kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tarkastelujakso voi alkaa aikaisintaan samasta päivästä, kun olet liittynyt työttömyyskassan jäseneksi.

Päivärahaa pitää aina hakea erikseen ja ennen hakemuksen lähettämistä pitää huolehtia TE-toimistoon ilmoittautumisesta.

Päivärahaoikeuteen vaikuttavat lisäksi esimerkiksi muut sosiaalietuudet, oma yritystoiminta ja työvoimapoliittiset rajoitukset, kuten päätoiminen opiskelu.

Ohjeet KOKO-kassan sivuilla:
Edellytykset asiopäivärahalle
Miten haen työttömyyspäivärahaa 
Päivärahan saamisen rajoitukset

Kuulunko kassaan Insinööriliiton kautta?

Helpoiten voit tarkistaa, kuulutko kassaan kirjautumalla Insinööriliiton jäsensivuille. Tieto kassajäsenyydestä näkyy jäsentietojen Perustiedot-välilehdellä kohdassa Aktiiviset jäsenyydet tai yläpalkin oikeassa laidassa.
Jos kuulut kassaan suorajäsenenä, tieto ei näy Insinööriliiton jäsentiedoissa.

Insinööriliiton jäsentietorekisterissä ei näy mahdollinen aiempi jäsenyys toisessa työttömyyskassassa. Jos työssäoloehdon tarkastelujakso ulottuu edellisen kassan jäsenyyden ajalle, pyydä työttömyyskassan siirtotiedot edellisestä kassasta päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Kirjaudu liiton jäsensivuille: www.ilry.fi/jasensivut

Miten voin liittyä kassaan?

KOKO-kassaan voit liittyä ollessasi palkkatyössä. Voit liittyä kassaan Insinööriliiton jäsensivuilla tekemällä muutospyynnön jäsennäkymässä tai lähettämällä liittymisilmoituksen sähköpostilla liiton asiakaspalveluun.

Ohjeet ja linkit: www.ilry.fi/tyottomyyskassan-jasenyys

Olen aloittanut työt jo aiemmin, voinko liittyä kassan jäseneksi takautuvasti?

Kassan jäseneksi ei voi liittyä takautuvasti. Jäsenyys laitetaan voimaan aikaisintaan kirjallisen liittymisilmoituksen vastaanottopäivästä alkaen, kunhan työsuhteesi on voimassa kyseisenä päivänä.

Olen opiskelija ja kuulun kassaan, onko minulla oikeutta saada ansiosidonnaista päivärahaa mahdollisen lomautuksen ajalta?

Opiskelu voi työttömyysetuuden kannalta olla joko päätoimista, sivutoimista tai lyhytkestoista. Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei siis ole ja TE-toimisto selvittää opintojesi tilanteen aina tapauskohtaisesti. TE-toimisto ei anna ennakkoon työvoimapoliittisia lausuntoja.

Jos opiskelusi tavoitteena on suorittaa esim.

 • ammattikorkeakoulututkinto
 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • yliopistossa suoritettava alempi tai ylempi korkeakoulututkinto

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Lomautetulla on 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehty muutos on voimassa 31.7.2020 asti. Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista. Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetuilla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

Lisätietoja KOKO-kassalta sivuilta: Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut

Paljonko saan työttömyyspäivärahaa?

Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus lasketaan palkkatuloistasi. Päivärahan laskemisessa otetaan huomioon ns. vakiintuneet ansiotulot. Päivärahalaskurin avulla voit suuntaa-antavasti laskea työttömyyspäivärahasi suuruuden. Tarkempia tietoja päivärahan suuruudesta voit kysyä KOKO-kassalta.

Lisätietoja KOKO-kassan sivuilta:
KOKO-kassan päivärahalaskuri
Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus

En kuulu työttömyyskassaan, voinko hakea lomautuksen ajaksi korvausta jostain muualta?

Jos sinut lomautetaan, etkä saa työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa, voit hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta. Ilmoittaudu ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa.

Lisätietoja Kelan sivuilta: Työttömyysetuutta Kelasta

Millä tavoilla lomautus voidaan järjestää?

Lomautus voidaan järjestää kokoaikaisena, lyhentämällä työviikkoa, lyhentämällä työpäivää tai soveltamalla eri tapoja yhden kalenteriviikon sisällä.

 1. Kokoaikainen lomautus
  Lomautuksesi on kokoaikainen, kun kalenteriviikolla ei ole ollenkaan työtunteja. Päivärahaa maksetaan tällöin täytenä jokaiselta lomautuspäivältä, samoin rajoituksin kuin kokonaan työttömälle.
   
 2. Lyhennetty työviikko
  Jos viikoittaista työaikaasi on lyhennetty yhdellä tai useammalla kokonaisella työpäivällä viikossa, sinulle voidaan maksaa täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä. Tällöin päiviltä, jolloin olet töissä tai sinulle maksetaan täyttä työpäivää vastaava palkka, ei makseta päivärahaa.
   
 3. Lyhennetty työpäivä
  Jos päivittäistä työaikaasi on lyhennetty vähintään yhtenä päivänä kalenteriviikossa, kyseessä on lomautus lyhennetylle työpäivälle. Tällöin päiväraha maksetaan soviteltuna ja tulot huomioidaan sovittelussa sen mukaan, milloin palkka on maksettu.
   
 4. Sekamuotoinen lomautus
  Jos lomautuksesi tapahtuu sekä lyhentämällä työpäiviä että lomautuksena täysille työpäiville saman kalenteriviikon aikana, päiväraha maksetaan soviteltuna.

 

Opiskelijat

Kysymyksiä ja vastauksia opiskelijoille kesätöistä korona-aikana

Päivitetty 17.4.

Mitä tapahtuu kesätöille -webinaari (15.4.)

Opiskelijoille suunnatun korona-ajan muutoksia koskevan webinaarin tallenne ja koulutusmateriaalit ovat jäsensivujen tallennearkistossa. Jäsensivut vaativat kirjautumisen.

 Voiko työnantajani purkaa jo sovitun kesätyösopimuksen?

Jos kesätöistä on jo tosiasiallisesti sovittu (suullisesti tai kirjallisesti), koskee työsuhteen päättämistä samat edellytykset kuin normaalitilanteessakin. Solmittua työsuhdetta ei voida siis tuosta vain yksipuolisesti purkaa tai ilmoittaa, että sitä ei nyt olekaan, vaikka työt eivät olisikaan vielä alkaneet.

Jos olet epävarma, onko työsopimussuhde jo syntynyt, ole yhteydessä Insinööriliiton asiakaspalveluun.

 Jos olen sopinut koeajasta, mitä sitten?

Jos työsopimukseen on sovittu koeaika, ei kumpikaan osapuoli voi purkaa työsopimusta koeajan perusteella ennen kuin työnteko on aloitettu.

Normaalisti koeaikapurkua ei voi tehdä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla, kuten esimerkiksi tuotannollisella ja taloudellisella syyllä. Koronatilanteen takia tämä on nyt kuitenkin määräaikaisesti sallittua. Tämä oikeus perustuu käyttöön otettuihin väliaikaisiin lakimuutoksiin.

Jos työsuhteesi edellä mainitulla perusteella koeaikapuretaan, pyydä työnantajalta lappu, josta tämä koeaikapurun peruste käy ilmi. Tämä on tärkeää etenkin silloin, kun olet oikeutettu työttömyysturvaan esim. sen vuoksi, että olet saanut opiskelusi nyt keväällä päätökseen.

 Voiko määräaikaisen työsopimukseni irtisanoa?

Kesätyöt ovat usein kestoltaan määräaikaisia, eikä määräaikaista työsopimusta voi pääsääntöisesti lainkaan irtisanoa, ellei tällaisesta mahdollisuudesta ole sovittu työsopimuksessa erikseen (ns. sekamuotoinen työsopimus).

Nyt voimaantulleet lakimuutokset koskevat ainoastaan sekä määräaikaisen että sekamuotoisen työsopimuksen lomauttamista.

 Työnantaja ehdottaa minulle työsuhteen päättämistä sopimalla, kannattaako tällainen sopimus allekirjoittaa?

Työsuhteen päättämisestä voidaan aina sopia osapuolten kesken. Sopiminen on vapaaehtoista, eikä kukaan voi pakottaa toista osapuolta allekirjoittamaan päättösopimusta. Mahdollinen sopimus sisältöineen on vapaasti osapuolten määriteltävissä, eikä sitä koskien ole laissa määräyksiä.

Päättösopimus vaikuttaa kuitenkin oikeuteesi saada työttömyyspäivärahaa ja pääsääntöisesti siitä seuraa 90 päivän mittainen karenssi (jos sinulla oikeus työttömyysetuuksiin on).

Insinööriliitto suosittelee, että päättösopimusta ei tehdä muutoin kuin tilanteessa, jossa henkilölle maksetaan erikseen vähintään kolmen kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus. Päättösopimusluonnos tulee lisäksi aina lähettää liiton asiakaspalveluun ennen sen allekirjoittamista.

 Voidaanko minut kuitenkin nyt lomauttaa?

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä työsuhteen ehtojen pysyessä muutoin voimassa. Mikäli työn väheneminen on vain tilapäistä, työntekijää ei saa irtisanoa.

Normaalitilanteessa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevää ei ole voitu pääsääntöisesti lomauttaa, mutta nyt koronatilanteen takia on sallittua lomauttaa myös määräaikaisia ja sekamuotoisia työsuhteita. Lisäksi lakiin on tullut määräaikainen muutos koskien työttömyysturvaa, jonka perusteella nyt myös lomautetulla opiskelijalla on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tai Kelan päivärahaan, vaikka aikaisemmin tämä ei ole ollut mahdollista. Lomautuksen aikana voi myös jatkaa opintojaan mahdollisuuksiensa mukaan, kunhan on valmis palaamaan töihin lomautuksen loppuessa. Jos lomautus jatkuu vielä 1.8. jälkeen, opiskelijastatus taas tutkitaan, joten ota tuossa tilanteessa yhteyttä liittoon.

Lomautustilanteessa myös työntekijällä itsellään on oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuuden estämättä, mitä Insinööriliitto ei kuitenkaan suosittele, ellei uutta työtä ole muualla tarjolla.

 Milloin minulla on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan?

Nykyisessä tilanteessa on mahdollista saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa normaalia alhaisemmalla työssäoloehdolla eli 13 viikon työssäoloehdolla (aiemman 26 viikon sijasta). Työttömyysturvaoikeus edellyttää myös kassan jäsenyysehdon täyttymistä eli henkilön on tullut olla kassan jäsenenä edellä mainitut 13 viikkoa, jonka aikana saatu palkka määrittelee myös työttömyysturvan suuruuden.

Poikkeussäännön soveltamisen edellytyksenä on, että olet tehnyt vähintään yhden työssäoloehdon täyttävän työviikon maaliskuun ensimmäisen päivän jälkeen. Tämä työ on voitu tehdä muuallakin kuin lomauttavassa firmassa.

Tätä oikeutta ei ole kuitenkaan sellaisella opiskelijalla, joka jatkaa opintojaan ja jonka työsuhde on koeaikapurettu tai irtisanottu. Tällöin opiskelija-asema estää yhä työttömyysturvan saamisen.

 Voinko lomautettuna hakea muita töitä?

Lomautus ei estä työntekijää ottamasta lomautusajaksi muuta työtä. Tällöin ei kuitenkaan saa rikkoa laissa olevaa kilpailukieltoa tai aiheuttaa vahinkoa työnantajalleen. Myöskään liike -tai ammattisalaisuuksia ei saa paljastaa. Uudesta työstä on viiden päivän irtisanomisaika, mikä mahdollistaa nopean paluun töihin lomautustyöpaikkaan.

 Voinko irtisanoutua lomautuksen aikana?

Työntekijä saa lomauksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymispäivä on tiedossa, ei viimeisen seitsemän lomautuspäivän aikana tätä oikeutta ole.

Tämän kanssa tulee kuitenkin olla tarkkana, sillä tämä johtaa yleensä myös työttömyysturvan karenssiaikaan.

 Kesätyöt peruuntuivat, opiskelut vaihtoehtona?

Mahdollisuudet kesäopintoihin kannattaa ehdottomasti selvittää.

Myös opintotuen suhteen on otettu käyttöön muutamia määräaikaisia muutoksia. Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka vaadittu opintopisteraja ei täyttyisi koronaepidemiasta johtuen. Opiskelijalla on myös mahdollisuus saada lisäopintotukikuukausia, jos opinnot viivästyvät koronaepidemian vuoksi.

Kela suunnittelee opintopistevalvonnan toteuttamista niin, että opiskelijan ei tarvitse tehdä tarpeettomia selvityksiä syksyllä 2020.

 Voinko saada muuta, esimerkiksi toimeentulotukea?

Toimeentulotuen ehtoja on vuoden 2020 kesäkuukausiksi muutettu tilanteen johdosta. Opiskelijan ei nyt tarvitse nostaa saatavilla olevaa opintolainaa ollakseen oikeutettu toimeentulotukeen. Opiskelijan ei nyt tarvitse antaa selvitystä työnhausta tai opintojen etenemisestä toimentulotukihakemuksessaan.