Työpaikan vaihtamisessa on yllättävän monia asioita, jotka kannattaa huomioida, jotta siirtyminen sujuu mahdollisimman jouhevasti. Tälle sivulle on koottu tietoa ja vinkkejä työpaikan vaihtamistilanteeseen: mitä sinun kannattaa huomioida tilanteessasi ja millaisia palveluita voit jäsenenä hyödyntää.

Neuvontaa saat liiton asiakaspalvelusta arkisin klo 9-16 puhelimitse 0201 801 801 (8,8 snt/min) tai sähköpostitse asiakaspalvelu@ilry.fi.

Muista päivittää tietosi!

Vaihtaessasi työpaikkaa päivitä uudet työpaikka- ja yhteystietosi liiton jäsensivuilla www.ilry.fi/muutos tai sähköpostitse asiakaspalveluun.

 Miten työsuhde päätetään?

Irtisanomisilmoitus (työsopimuksen irtisanominen työntekijän toimesta) suositellaan tehtäväksi kirjallisesti kahtena kappaleena, jolloin työnantaja saa yhden ja itselle jää toinen kappale todisteeksi. Kirjallisen ilmoituksen lisäksi voi ilmoituksen toimittaa myös sähköpostitse, jolloin lähetysaika jää itselle talteen. Työsopimuksen voi irtisanoa myös suullisesti, mutta se ei ole todisteluvaikeuksien vuoksi suositeltavaa. Irtisanomisilmoitus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi osapuolten nimet, työsuhteen irtisanomispäivä sekä päättymispäivä. Jos irtisanoutuu siirtyäkseen uuteen työpaikkaan, irtisanomisilmoitusta ei kannata antaa ennen kuin uusi työsopimus on allekirjoi­tettu. Työntekijän ei tarvitse näin halutessaan ilmoittaa erityistä syytä työsopimuk­sensa irtisanomiselle.

Työtodistus on hyvä pyytää irtisanoutumisen yhteydessä.
Lisätietoa työtodistuksesta Työelämähelpparissa

 Irtisanomisaika

Noudatettava irtisanomisaika määräytyy työehtosopimuksen, työsopimuksen tai työsopimuslain perusteella. Suosittelemme tarkistamaan, onko työsopimuksessasi sovittu irtisanomisajasta ja mikäli irtisanomisajasta ei ole sovittu, tarkistamaan mahdollisen työehtosopimuksen. Jos muuta ei ole sovittu, määräytyy irtisanomisaika oletuksena lain perusteella. Jos irtisanomisaika lasketaan kuukausina, työsuhteen päättymispäivä vastaa numeroltaan irtisanomispäivää; tällöin esim. 1 kk:n irtisanomisaikaa noudatettaessa työ­suhde irtisanotaan 6.7. ja viimeinen työpäivä on 6.8. Vas­taavasti kahden viikon irtisanomisaikaa noudatettaessa työsuhde irtisanotaan maanantaina 6.7. ja viimeinen työ­päivä on maanantaina 20.7.

Jollei muusta ole sovittu, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat seuraavat (työsopimuslain 6 luvun 3 §):

  1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;
  2. Yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Liiton asiakaspalvelu auttaa työsuhteen irtisanomistilanteessa, jos tarvitset neuvoa!

 Ennen irtisanoutumista huomioitavat 

Ennen irtisanoutumista kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus uuden työnantajan kanssa, jolloin voi parhaiten varmistaa työn alkamisen sovittuna ajankohtana. Voit tarkistuttaa uuden työsopimuksesi liiton työsuhdeasiantuntijalla ennen allekirjoittamista. Jos haluat liiton asiantuntijan kommentit, toimita sopimuspaperit liiton asiakaspalveluun jäsensivujen kautta salattuna sähköpostina.

Lisätietoa työsopimuksesta Työelämähelpparissa

Työsuhde jatkuu irtisanomisaikana lähtökohtaisesti entisin ehdoin. Työntekijä ei saa harjoittaa työsuhteen aikana kilpailevaa toimintaa ilman työnantajan suostumusta. Kilpailevan toiminnan kielto on voimassa työsuhteen aikana ja päättyy vasta irtisanomisajan jälkeen. Mikäli työsopimuksen yhteydessä tai erikseen työsuhteen kestäessä on tehty kilpailukieltosopimus, tämä voi rajoittaa työntekijän oikeutta kilpailevan toiminnan harjoittamiseen myös työsuhteen jo päätettyä

Lisätietoja kilpailukiellosta ja salassapidosta

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuo­siloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Noudatettavasta työehtosopimuksesta tai muusta sopimuksesta riippuu, onko työntekijällä oikeutta lomarahaan lomakorvauksesta. Usein lomarahaa ei makseta, mikäli vuosilomapalkan sijasta maksetaan lomakorvausta.

Lisätietoja lomakorvauksesta Työsuhdeoppaasta

Työpaikkaa vaihtaessa on hyvä tiedostaa koeaikapurun mahdollisuus. Mikäli uudessa työsopimuksessa on sovittu koeajasta, on molemmilla osapuolilla oikeus purkaa työsopimus päättymään heti työnteon alettua.

Lisätietoa koeajasta Työelämähelpparissa

 Hyödynnä liiton palvelut

Työsuhdeneuvonta
Insinööriliiton asiakaspalveluun voit ottaa yhteyttä missä tahansa työsuhteeseen liittyvässä kysymyksessä. Yleisimpiin tilanteisiin ja kysymyksiin voit tutustua Työelämähelpparissa.

Työsopimuksen tarkistuttaminen
Lähetä työsopimusluonnos tarkistettavaksi ennen allekirjoitusta jolloin asiantuntijamme käyvät työsopimuksen läpi ja toimittavat sinulle kommentit. Kirjautumalla jäsensivuille jäsennumerollasi voit toimittaa sopimusluonnoksen salattuna sähköpostina. Lähetä suojattu viesti -toiminto löytyy jäsensivujen etusivulta, Ota yhteyttä -osiosta.

Palkkaneuvonta
Haarukoi sopivaa palkkatoivetta jäsensivujen PalkkanosturillaHenkilökohtaista palkkaneuvontaa saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Urapalvelut
Jos uusi työ on vasta haaveena, kannattaa seurata jäsensivujen Työpaikkatoria, jossa työnantajat ilmoittavat tekniikan alan työpaikkoja. Jäsenenä saa CV:n ja työhakemuksen hiomiseen ura-asiantuntijan apua asiakaspalvelun kautta.

Asiakaspalvelu
Arkisin klo 9 - 16
0201 801 801 (8,8 snt/min)
asiakaspalvelu@ilry.fi

Etkö ole vielä jäsen? 
Lue lisää ja liity joukkoomme täällä.