Päivitä osaamistasi opiskelemallaKoronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne aiheuttaa muutoksia monilla työpaikoilla, niin myös tekniikan alalla. Tilanne voi yrityksissä johtaa myös lomautuksiin. Jos joudut lomautetuksi, kannattaa huomioida, että lomautusajan voi hyödyntää osaamisensa päivittämiseen.

Suomen hallitus on väliaikaisella päätöksellä turvannut työttömyysetuuden saannin opiskelu- tai yritystoiminnasta riippumatta. Tämä tarkoittaa, että lomautus- tai työttömyysjaksoa voi käyttää myös opiskeluun, ilman että tuen saanti vaarantuisi. Päätös on voimassa 31.7.2020 saakka.

Osaamisen päivittäminen kannattaa

Epävarmoina aikoina omaan osaamiseen panostaminen on paras tapa vahvistaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Haastavina aikoina osaaville asiantuntijoille on kysyntää ja päivitetty tuore osaaminen yhdistettynä vankkaan työkokemukseen toimii hyvänä pohjana uralle.

Osaamisen päivittäminen luo myös uusia innovaatioita. Tulevat vuodet vaativat meitä muotoilemaan olemassa olevaa toimintaa uusiksi ja kehittämään myös kokonaan uudenlaista liiketoimintaa. Päivitetty osaaminen auttaa katsomaan myös omaa nykyistä työtä uudesta näkökulmasta ja kehittämään uudenlaisia tapoja tehdä töitä ja tuottaa palveluita sekä innovoida uusia keksintöjä.

Uuden oppiminen ei tarkoita aina uuden tutkinnon suorittamista, vaan osaamista voi kehittää erilaisilla kursseilla esimerkiksi avoimessa korkeakoulussa tai osallistumalla täydennyskoulutukseen. Vielä yksinkertaisempaa tarttua lyhyisiin täsmäkoulutuksiin, vaikkapa lyhyiden webinaarien muodossa.  

Alta löydät vinkkejä eri koulutusmahdollisuuksista.

Moni korkeakoulu on myös tarttunut osaamisen kehittämisen haasteen ja tarjoaa avoimen opintoja maksutta työttömille ja lomautetuille. Lue lisää: Arenen tiedote – Avoin ammattikorkeakouluopetus avautuu lomautetuille ja työttömille, yrittäjille tukea rahoitushakemusten tekemiseen

Ammattikorkeakoulut  

Ammattikorkeakouluilla on tutkintojen lisäksi tarjolla erilaisia täydennys-, erikoistumis- ja muuntokoulutuksia sekä avoimen AMK:n opintoja.

CampusOnline kerää yhdelle sivustolle kaikkien ammattikorkeakoulujen verkko-opintokokonaisuudet. Tarjolla on monipuolisesti teknistä osaamista päivittäviä kursseja muun muassa ohjelmoinnista, suunnitteluohjelmista sekä 3D-mallinnuksesta. Voit myös päivittää osaamista työyhteisötaidoissa, tuotekehityksessä sekä talouden ymmärtämisessä. 

Yliopistot

Avoimet yliopistot tarjoavat monipuolisesti erilaisia perus- ja aineopintoja sekä täsmäkursseja yliopistoilla ja verkossa.

FITech-sivusto kerää valikoituja opintoja kaikista tekniikan alan yliopistoista Suomessa. Tarjolla on mielenkiintoisia kokonaisuuksia muun muassa ohjelmoinnista, internetmarkkinoinnista sekä automaatio- ja prosessitekniikasta.

 

Liiton koulutukset

Kevään webinaarit
Huhti-toukokuun webinaarit ja verkkovalmennukset löydät koulutuskalenterista.

Tulevat koulutukset
Syyskauden koulutukset julkaistaan koulutuskalenterissa toukokuun alkupuolella.

Webinaaritallenteet jäsensivuilla
Webinaaritallenteet ovat kaikkien jäsenten käytettävissä eli voit katsella tallenteen, vaikka et olisi osallistunut varsinaiseen webinaariin. Arkistossa on noin 50 tallennetta ja määrä kasvaa koko ajan.

Webinaarit on jaoteltu teemoihin

  • Työnhaku
  • Sosiaalinen media ja Googlen työkalut
  • Neuvottelutaidot
  • Työhyvinvointi
  • Office-työkalut
  • Yrittäjyys