Kansainvälisyys on osa nykyistä työmarkkinaedunvalvontaa. Kasvava osa suomalaistenkin työelämään vaikuttavista päätöksistä tehdään Euroopan unionissa, joten vaikuttamassa on oltava mukana jo alusta lähtien. Onnistunut edunvalvontatyö edellyttää säännöllistä yhteydenpitoa Euroopan parlamentin jäseniin sekä suoraa vaikuttamista komissioon, joka päättää unionin lopullisesta lainsäädännöstä.

Euroopan unionin työlainsäädännölliset direktiivit käsittelevät muun muassa työajan pituutta, työsuhdeturvaa ja oikeutta vanhempainvapaaseen. EU:sta ovat lähtöisin myös yhteiskuntavastuuta määrittelevät direktiivit, joilla on suora vaikutus Suomessa toimiviin yrityksiin ja sitä kautta työntekijöihin.

Suomi on Euroopan tasolla pieni maa, joten läheinen yhteistyö muiden pohjoismaiden kanssa on vaikutusmahdollisuuksien kannalta tärkeää. Pohjoismaiselle yhteistyölle merkittävä foorumi on Nordic-IN, jossa usea Insinööriliiton työntekijä on mukana vaikuttamassa. Nordic-IN:in työryhmissä käsitellään työehtosopimuksia, maiden työmarkkinatilanteita, työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemisoikeuksia kansainvälisissä yrityksissä sekä tasa-arvoasioita. Samoja asioita käsitellään laajemmin myös muilla eurooppalaisilla foorumeilla.

Pohjoismaiden ja Baltian insinööriyhdistyksiä yhdistävän Nordingin kautta on saavutettu esimerkiksi vierasjäsenyysmalli pohjoismaisten liittojen välillä. Vierailijamallin myötä toiseen Pohjoismaahan työskentelemään siirtyvä jäsen voi liittyä maksutta paikallisen insinööriliitton vierasjäseneksi.

Pohjoismaisten yhteistyöfoorumien lisäksi Insinööriliitto tekee yhteistyötä ja vaikuttaa muun muassa seuraavissa toimielimissä: IndustriAll Global, IndustriAll Europe, EAY ja Eurocadres.