Insinööriliitto on Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen jäsen. SASK on suomalaisen ay-liikkeen kehitysyhteistyöjärjestö, joka tukee vapaata ja demokraattista ammattiyhdistysliikettä kehittyvissä maissa.

Kestävin tapa vähentää köyhyyttä on ihmisarvoinen työ, josta maksetaan elämiseen riittävää palkkaa. Parhaiten työoloja ja työntekijöiden oikeuksia valvoo työpaikalla toimiva vahva ja itsenäinen ammattiliitto. SASKin kehitysyhteistyöhankkeissa pyritään vahvistamaan paikallisia ammattiliittoja, jotta mahdollisimman monella työntekijällä olisi oikeus ja mahdollisuus järjestäytyä.

SASK ja sen yhteistyökumppanit tekevät vaikutustyötä, jotta Kanainvälisen työjärjestön ILOn määrittelemät työelämän perusoikeudet otetaan käyttöön työpaikkojen vähimmäisstandardeina. Kehittyvien maiden ay-liikkeen tukeminen auttaa myös hallitsemaan globalisaatiosta aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia ja on siksi osa kansainvälistä edunvalvontaa.

Lisätietoa järjestön toiminnasta, hankkeista eri puolella maailmaa ja tavoista, joilla työtä voi tukea, on SASKin nettisivuilla.