Työelämän turvaa jäsenille – kattava insinööriliittolainen henkilöstöedustajatoiminta

Henkilöstöedustajilla on monien tehtäviensä joukosta poimittavissa kaksi erittäin tärkeää tehtävää.

Ensimmäinen tehtävä on oman henkilöstöryhmänsä edustaminen kaikissa työn tekemiseen liittyvissä asioissa; yhteistoimintaneuvottelut, paikallinen sopiminen, EWC–edustus ja niin edelleen.

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä määrittelee toisen tärkeän tehtävän: Henkilöstöedustajan tulee työnantajan kanssa yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä.

HED-oppaan on tarkoitus olla elävä ja jatkuvasti päivittyvä materiaali, joka auttaa ihmisiä toimimaan näissä haastavissa tehtävissä.

HED-opas (pdf)

Oppaan tekijät

Minna Anttonen työskentelee Insinööriliitossa työehtoasiantuntijana työmarkkinaedunvalvontatiimissä. Lisäksi hän toimii YTN:n tietoalan asiamiehenä ja tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen pääneuvottelijana.

Anu Kaniin työskentelee Insinööriliitossa työehtoasiantuntijana työmarkkinaedunvalvontatiimissä. Lisäksi hän toimii YTN:n teknologiateollisuuden, ICT:n ja palvelutoimialojen asiamiehenä.