HED-opas - kansikuvaTyöelämän turvaa jäsenille – kattava insinööriliittolainen henkilöstöedustajatoiminta

HED-opas - näköisversio

Henkilöstöedustajilla on monien tehtäviensä joukosta poimittavissa kaksi erittäin tärkeää tehtävää.

Ensimmäinen tehtävä on oman henkilöstöryhmänsä edustaminen kaikissa työn tekemiseen liittyvissä asioissa; yhteistoimintaneuvottelut, paikallinen sopiminen, EWC–edustus ja niin edelleen.

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä määrittelee toisen tärkeän tehtävän: Henkilöstöedustajan tulee työnantajan kanssa yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä.

HED-oppaan on tarkoitus olla elävä ja jatkuvasti päivittyvä materiaali, joka auttaa ihmisiä toimimaan näissä haastavissa tehtävissä.

Oppaan tekijät

Minna Anttonen työskentelee Insinööriliitossa työehtoasiantuntijana työmarkkinaedunvalvontatiimissä. Lisäksi hän toimii YTN:n tietoalan asiamiehenä ja tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen pääneuvottelijana.

Anu Kaniin työskentelee Insinööriliitossa työehtoasiantuntijana työmarkkinaedunvalvontatiimissä. Lisäksi hän toimii YTN:n teknologiateollisuuden, ICT:n ja palvelutoimialojen asiamiehenä.

 

Oppaan ladattava ja tulostettava PDF-versio

 

HED-opas osa1

HED-opas: osa 1  
Alkusanat – Tekijät – Esipuhe
Yleistä henkilöstöedustuksesta
Henkilöstöedustus perustuu lakeihin

 • Luottamusvaltuutettu
 • Työsuojeluvaltuutettu
 • Yhteistoimintaedustaja
 • Hallintoedustaja, EWC-edustaja

HED-opas osa 2HED-opas: osa 2
Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu

 • Luottamusmiehen valinta ja tehtävät
 • Työnantajan järjestäytymisen merkitys
 • Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun tehtävien erot

 

HED-opas osa 3HED-opas: osa 3
Paikallinen sopiminen
Neuvottelujärjestys
Yhteistoimintaneuvottelut
 

 

 

HED-opas osa 4

HED-opas: osa 4
Työsuojelu
Työsuojeluhenkilöt ja heidän tehtävänsä

 • Työsuojeluvaltuutettu
 • Työsuojeluasiamies
 • Työsuojelupäällikkö
 • Työsuojelun yhteistoiminta

HED-opas osa 5HED-opas: osa 5
Työelämän keskeistä sanastoa

 

 

 

 

HED-opas osa 5

HED-opas: osa 6
Vuosiloma

 • Loman ansainta, ajankohta, kuluminen ja keskeyttäminen
 • Loma-ajan palkka, lomaraha ja lomakorvaus

 

 

HED-opas osa 7

HED-opas: osa 7

Edustus Insinööriliiton työmarkkinatoimielimissä
KES-valtuuskunta, VES-valtuuskunta, TES-valtuuskunta
Malli 1 – Luottamusmiesvaalin vaalikokouksen esityslista
Malli 2 – Luottamusmiesvaalin pöytäkirja
Lähteet