Yrityksissä voidaan valita henkilöstön edustajia useisiin eri rooleihin. Yleisimmät roolit ovat luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja hallintoedustaja. Kansainvälisissä yrityksissä voi olla myös valittu EWC-edustaja. Edustajien kaudet ovat tyypillisesti määräaikaisia ja edustajan valinnasta on määräyksiä alan työehtosopimuksissa tai asiaa koskevassa lainsäädännössä.

Luottamusmies (luottamushenkilö, yhteyshenkilö, HED)

Luottamusmies on työntekijöiden keskuudestaan valitsema edustaja. Luottamusmiehen valinta perustuu työehtosopimuksen määräyksiin ja hän edustaa työpaikalla sekä työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä että liittoa.

Luottamusmiehen pääasialliset tehtävät

 • valvoa työehtosopimuksen noudattamista ja olla neuvottelukumppani työehtosopimuksen mukaisissa paikallisissa neuvotteluissa ja sopimuksissa
 • auttaa edustamiaan henkilöitä työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä (esim. palkkaan-, työaikaan- ja lomaan liittyvät kysymykset)
 • edistää yrityksen ja henkilöstön välistä neuvottelu- ja yhteistoimintaa
 • edustaa omaa työntekijäryhmäänsä yhteistoimintamenettelyssä
 • toimia työntekijän tukena työsuhteen murrostilanteissa (varoitus, irtisanominen)

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema edustaja. Työsuojeluvaltuutetun valinta perustuu työehtosopimuksen määräyksiin, joiden mukaan yli kymmenen työntekijää työllistävässä yrityksessä on valittava työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu. Lisäksi toimihenkilöillä on oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojeluvaltuutetun pääasialliset tehtävät

 • valvoa työsuojelulainsäädännön ja työturvallisuusmääräysten toteutumista
 • edustaa henkilöstöä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää työn tekeminen tilanteessa, jossa työnteon jatkaminen aiheuttaa välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle.

Hallintoedustaja

Hallintoedustus voi perustua joko sopimukseen tai hallintoedustuslakiin. Edustaja valitaan sellaiseen yrityksen hallintoelimeen, jolla on tosiasiallista päätösvaltaa yhtiössä. Jos edustajasta ei voida sopia henkilöstöryhmien kesken, edustaja valitaan samalla menettelyllä kuin työsuojeluvaltuutettu.

Hallintoedustajan keskeinen tehtävä on tuoda henkilöstön liiketaloudellinen näkökulma yhtiön hallintoon.

EWC-edustaja

EWC-edustaja valitaan kansainvälisesti toimivan yrityksen työntekijöiden edustajista koostuvaan yritysneuvostoon. Yritysneuvosto (European Works Council, EWC) tulee perustaa yritykseen, jolla on Euroopan talousalueella yhteensä vähintään 1 000 työntekijää ja vähintään kahdessa yrityksessä vähintään 150 työntekijää. Yritysneuvoston toiminnasta tehdään yleensä erillinen sopimus, jonka mukaan sen toiminta järjestetään. Euroopan laajuinen yritysneuvosto kokoontuu yleensä kerran tai kaksi vuodessa eri puolilla Eurooppaa ja keskustelukielenä on usein englanti.

EWC-edustajan pääasialliset tehtävät

 • osallistua työntekijöiden tiedottamiseen ja kuulemiseen sekä antaa työnantajalle asioista perusteltu ja yhteinen mielipide yhdessä muiden maiden edustajien kanssa
 • edustaa oman maansa kaikkia työntekijöitä ja työntekijäryhmiä
 • tuntea oman maansa työmarkkinatilanne sekä työolot ja antaa niistä tarvittaessa tietoa muille edustajille
 • pitää yhteyttä muihin edustajiin ja verkostoitua kansainvälisesti

Muita rooleja

Jos työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä luottamusmiehestä, työpaikalle voidaan valita työsopimuslain perusteella luottamusvaltuutettu. Luottamusvaltuutetun toimintaedellytykset ovat luottamusmiehen edellytyksiä merkittävästi rajallisemmat, joten aina kun se on mahdollista, kannattaa valita luottamusmies.

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä tai -valtuutettua, tai jollain henkilöstöryhmällä ei ole omaa edustajaa, voidaan yhteistoimintalain perusteella tälle ryhmälle valita oma yhteistoimintaedustaja. Yleensä suositellaan kuitenkin työehtosopimuksen mukaisen luottamusmiehen valintaa.

Etkö tiedä kuka on työpaikkasi luottamusmies? Puuttuuko työpaikaltasi henkilöstön edustaja?

Ota yhteys liiton työsuhdeneuvontaan asiakaspalvelun kautta.

Arkisin klo 9–16
puh. 0201 801 801 (8,4 snt / min)
asiakaspalvelu@ilry.fi