Insinööriliitto tekee työehtosopimustoimintaa kahden neuvottelujärjestön, yksityisen sektorin YTN:n ja ja julkisen sektorin Jukon kautta. Lisäksi muutamalla jäsenjärjestöllä on omaa tes-neuvottelutoimintaa. Yksityisen sektorin työehtosopimukset päättyvät lokakuun lopusta (mm. teknologiateollisuus, suunnittelu -ja konsulttiala, tieto-ala ja ict) tammikuun loppuun (mm. energia). Julkisen sektorin sopimukset päättyvät myöhemmin keväällä.

Kun työehtosopimus päättyy, ovat kaikki sopimusmääräykset neuvottelun alla eli ns. auki. Tämä koskee siis niin lomarahoja kuin palkallisia sairauslomia. Lisäksi neuvotellaan sopimuskorotuksista palkkoihin.

Insinööriliitto tavoittelee tällä kierroksella kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomaan työajanpidennyksen poistoa sopimuksista ilman, että sen poisto vaikuttaa alentavasti palkankorotuksiin (mikä on työnantajien tavoite). Lisäksi tavoitellaan asiantuntijapalkkojen vähintään ostovoiman turvaavaa korottamista ja työhyvinvoinnin ottamista vakavasti kaikilla työpaikoilla. Lisäksi aloilla on alakohtaisia tavoitteita.

Seuraa oman YTN-alasi viestintää: www.ytn.fi
Kannattaa seurata myös Edunvalvontajohtajan vlogia, jossa seurataan tiiviisti neuvottelukierrosta.

Lisää ajankohtaista asiaa neuvotteluista
Insinööri-lehti: Tästä on kysymys – Pekka ja kiky (9.10.)
Podcast:  Arkhimedeen sivupersoonat  – Tes-neuvottelujen karu arki (4.10.)  

 

Sopimusalat

Teknologiateollisuus
Työehtosopimus päättyy 31.10.2019
Neuvottelut aloitettu 19.9.
Sopijaosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja työnantajia edustava Teknologiateollisuus
Neuvotteluissa Insinööriliitosta mukana: Petteri Oksa, Hannu Takala

 

Tietotekniikan palveluala
Työehtosopimus päättyy 31.10.2019
Neuvottelut aloitettu 16.9.
Sopijaosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä Tietoala ja työnantajia edustava Teknologiateollisuus
Neuvotteluissa Insinööriliitosta mukana: Minna Anttonen, Eeva Salmi

 

Suunnittelu- ja konsulttiala
Työehtosopimus päättyy 31.10.2019
Sopijaosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja työnantajia edustava Teknologiateollisuus
Neuvotteluissa Insinööriliitosta mukana: Petteri Oksa, Satu Tähkäpää

 

ICT-ala
Työehtosopimus päättyy 31.10.2019
Sopijaosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA

 

Energia-ala
Työehtosopimus päättyy 31.1.2020
Sopijaosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja työnantajia edustava Energiateollisuus
Neuvotteluissa Insinööriliitosta mukana: Jouko Malinen, Klas Laitinen

 

Kemian ala
Työehtosopimus päättyy 30.11.2019
Sopijaosapuolet: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja työnantajia edustava Kemianteollisuus
Neuvotteluissa Insinööriliitosta mukana: Petteri Oksa, Matti Andström