Hallitusohjelmavaikuttaminen 2019–2023

Vaikuttaminen seuraavan hallituksen ohjelmaan on tärkeä osa liiton jäsenten edunvalvontaa. Koko maan menestykseen ja samalla jäsenten pärjäämiseen vaikuttaa paljon se, mitä ja miten yhteiskunnassa päätöksiä tehdään.

Insinööriliitto on mukana kehittämässä Suomea kertomalla omat tavoitteensa seuraavalle hallituskaudelle. Liiton edunvalvonta perustuu tutkittuun tietoon. Hallitusohjelmatavoitteiden tueksi ja taustaksi on koottu tietoa ja perusteluja. Liiton asiantuntijat auttavat ja kertovat lisää hallitusohjelmatavoitteista ja niihin liittyvistä taustoista. Asiantuntijoiden yhteystiedot ovat kunkin taustamuistion lopussa. 

Insinööriliiton hallitusohjelmatavoitteet

Insinööriliiton EU-vaalitavoitteet

Taustamateriaalit

Henkilöstön osallistumisen kehittäminen: Osallistumiskaari 

Kilpailukieltosopimukset ja salassapitosopimukset

Ammattikorkeakoulut ja insinöörikoulutus

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) ammattikorkeakouluissa

Osaamisstrategia ja ammattikorkeakoulujen rahoitus

Koulutuksen läpäisy ja matemaattisluonnontieteellinen osaaminen

ILn ehdotus uudeksi laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa