Työmarkkinatutkimus TMT

Työmarkkinatutkimus on vuosittain tehtävä kartoitus insinöörikunnan rakenteesta, palkkatasosta ja ansiokehityksestä sekä vuosittain ajankohtaisista vaihtuvista teemoista. Keskeisinä teemoina ovat viime vuosina olleet insinöörien työaika, ylityöt, matka-aika, tulospalkkaus, työsuhteen varmuus ja työelämän laatu.

Tutkimuksessa on mukana on kolme järjestöä: Insinööriliitto, DIFF - Ingenjörerna i Finland sekä Kuntien Insinöörit. Tutkimusaineisto jatkojalostetaan yhdessä muiden Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenjärjestöjen kanssa yksityisen sektorin ylemmät toimihenkilöt kattavaksi ns. YTN-dataksi, jossa mukana on yli kymmenen järjestön jäsenet.

Tutkimuksen päätavoitteena on toimia apuvälineenä neuvottelutoiminnassa ja jäsenkunnan palkkaneuvonnassa.

Työmarkkinatutkimuksen tuloksista kootut Insinöörien palkkatilastot 2019 ovat jäsenten käytössä jäsensivuilla (sisäänkirjautuminen vaaditaan). 

 

Ajankohtainen työttömyysraportti

Liiton tutkimustiimi seuraa insinöörien työttömyystilannetta ja koostaa tilanteesta työttömyysraportin.

Työttömyysraportti 12/2019

 

Työttömyyskysely 2018

Työttömyyskysely selvittää Insinööriliiton työttömien jäsenten tilannetta, työttömyyteen liittyviä palveluita sekä työllistymisvapaan käyttöä. Tavoitteena on parantaa liiton työttömille suunnattuja palveluja ja pyrkiä vaikuttamaan korkeakoulutetuille työttömille suunnattuihin palveluihin.

Työttömyyskysely 2018

 

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus

Vastavalmistuneille insinööreille kohdennettu kysely valmistumisen jälkeisestä työhön sijoittumisesta, työpaikan saannista, sen laadusta, työsuhteen ehdoista ja palkkatasosta. Kysely sisältää myös osion koskien insinöörikoulutuksen päättötyötä, insinöörityötä, sekä kysymyksiä koskien koulutuksen antamia valmiuksia työelämän kannalta.

Vuonna 2018 valmistuneiden insinöörien sijoittumistutkimus, tiivistelmä tuloksista (Esityksessä liikutaan nuolinäppäimillä.)

 

Opiskelijoiden työssäkäyntitutkimus TOTT

Insinööriliiton ja Insinööriopiskelijaliiton toteuttama Tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntitutkimus pureutuu nimensä mukaisesti opiskeluaikaiseen työssäkäyntiin sekä selvittää opiskelijoiden kesätyöpaikkojen saantia, työn laatua sekä palkkatasoa.

Työssäkäyntitutkimus 2019 (Esityksessä liikutaan nuolinäppäimillä)

 
 
 

Idea kansiHyvän insinöörikoulutuksen idea

Vuonna 2017 julkaistu versio Hyvän insinöörikoulutuksen idea -raportista on julkaisun neljäs päivitetty versio. Insinööriliitto tuo julkaisun kautta äänensä mukaan insinöörikoulutuksen kehittämiseksi käytävään keskusteluun. Julkaisuun on koottu kuvaus koulutusjärjestelmästämme sekä liiton näkemyksiä insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymistä.

Hyvän insinöörikoulutuksen idea, näköisraportti
Hyvän insinöörikoulutuksen idea, pdf

 

 

 

 

 

UraseurantatutkimuksetUraseurantatutkimukset

Uraseurantatutkimukset toimivat jatkumona Insinööriliiton vuosittain toteutettaville vastavalmistuneiden sijoittumistutkimuksille.

Tarvoitteena on saada lisää tietoa siitä, kuinka insinöörien työurat lähtevät käyntiin, millaisia muutoksia työtilanteessa, asematasossa, työtehtävissä ja palkoissa tapahtuu ensimmäisten viiden ja kymmenen työvuoden aikana. Tutkimus selvittää myös sitä, miten insinöörikoulutus on palvellut jo työelämässä olleita insinöörejä.

 

Vuonna 2009 valmistuneiden sijoittuminen työelämään, näköisraportti
Vuonna 2009 valmistuneiden sijoittuminen työelämään, pdf

Vuonna 2004 valmistuneiden sijoittuminen työelämään, näköisraportti
Vuonna 2004 valmistuneiden sijoittuminen työelämään, pdf

 

 

 

Tutkimus työttömyyspäivärahaa saaneille IL:n jäsenille

Työttömyystutkimus selvittää jäsenten kokemuksia työttömyydestä ja työnhausta sekä työttömyyteen johtaneista tekijöitä. Tutkimuksen avulla parannetaan liiton työttömille suunnattuja palveluita ja pyritään vaikuttamaan korkeakoulutetuille työttömille suunnattuihin palveluihin.

Tutkimus työttömyyspäivärahaa saaneille jäsenille 2016, näköisraportti
Tutkimus työttömyyspäivärahaa saaneille jäsenille 2016, pdf