Normaalin työsuhdeneuvonnan, ohjeistuksen, tuen ja sopimuskommentointien lisäksi lakimiehet ovat kesän ja syksyn aikana hoitaneet kymmeniä jäsenten työsuhdeasioita. Ohessa poimintoja jutuista.

Jäsen oli palannut perhevapaalta. Hänelle oli jätetty maksamatta yleensä maksettavaa bonusta ja kertyneet vuosilomat oli kirjattu väärin. Toimitimme palkanlaskijalle oikeusohjeet, minkä jälkeen jäsenen lomat korjattiin ja hänelle maksettiin bonus.

Jäsen oli tehnyt työkavereidensa kanssa taloudellisesti merkittävän keksinnön. Hän sai neuvoja keksintökorvausasiassa ja autoimme häntä sopimuksen tekemissä, minkä jälkeen jäsen sopi asian työnantajansa kanssa. Sopimuksen arvo oli jäsenelle 60 000 euroa.

Työnantaja halusi päättää jäsenen työsuhteen hänen palatessaan komennukselta. Neuvoimme jäsentä arvoltaan noin 50 000 euron päättösopimuksen tekemisessä.

Työnantaja oli kutsunut työpaikkakiusatun jäsenen neuvotteluun ja painostanut häntä irtisanoutumaan. Kiusaamistilanne selvitettiin ja jäsen sai neuvoteltua työnantajan kustantaman rekrytointipalvelun työllistyäkseen muualle. Jäsen myös löysi uuden työpaikan palvelun kautta.

Irtisanomisen yhteydessä työnantaja ei aikonut palauttaa johtajasopimukseen kuulunutta sijoitusta, joka oikeuttaa optioihin yhtiön osakkeisiin. Neuvottelujen jälkeen työnantaja suostui palauttamaan noin 10 000 euron arvoisen sijoituksen työntekijälle.

Työnantaja oli jättänyt maksamatta työntekijöille työehtosopimuksen mukaisia saatavia, kuten lomarahoja, korvauksia varallaolosta ja erilaisia lisiä. Jäsen on luottamusvaltuutettuna. Nyt koko henkilökunnalle on maksettu kyseisiä saatavia takautuvasti viiden vuoden ajalta ja jäsenen kanssa on tehty asiasta sopimus, jonka arvo on yli 20 000 euroa.

Työnantaja oli esittänyt jäsenelle noin puolen vuoden työssäolon jälkeen päättösopimusta ilman kunnon irtisanomisperusteita. Työnantaja ehdotti työsuhteen välitöntä päättämistä ilman irtisanomisaikaa kolmen kuukauden erokorvauksella. Jäsen oli tyytyväinen neuvoteltuun sopimukseen, joka muun muassa sisälsi neljän kuukauden palkkaa vastaavan erokorvauksen. Sopimuksen arvo oli kokonaisuudessaan lähes 20 000 euroa.

Jäsen oli neuvottelemassa työehdoistaan uuden työnantajan kanssa. Saimme neuvoteltua työehdoista pois massiivisen sopimussakon.

Jäsen oli irtisanottu heko-syillä. Työnantaja väitti jäsenen kieltäytyneen työtehtävien hoitamisesta, mikä ei pitänyt paikkaansa. Asia sovittiin noin yhdeksän kuukauden palkalla, arvo 42 000 euroa.

Jäsen ilmoitti työnantajalleen ennakolta irtisanoutumisestaan. Työnantaja ryhtyi laskemaan jäsenen irtisanomisaikaa virheellisesti ilmoituspäivästä lukien. Väännön jälkeen työantaja muutti kantaansa.

Työantaja oli yllättäen esittänyt jäsenelle päättösopimusta. Esityksenä oli aluksi vain neljän kuukauden irtisanomisaika ja neljän kuukauden erokorvaus. Eläkeikää lähestyvä jäsen oli tyytyväinen neuvoteltuun kuuden kuukauden irtisanomisaikaan.

YT-neuvottelujen yhteydessä työantaja tarjosi irtisanottaville huonoja tukipaketteja, joissa mm. oli olematon erokorvaus. Erokorvaukseen yritettiin muun muassa sisällyttää vuosilomakorvauksia sekä kertyneitä saldoja. Neuvottelujen tuloksena muita eriä saatiin sovittua erokorvauksista erilleen ja samalla sovittiin, ettei irtisanomisajalla ole työntekovelvoitetta. Neuvottelut koskivat useita liiton jäseniä.

Myyjänä työskennellyt jäsen oli irtisanottu heko-perusteella tulostavoitteista jäämisen vuoksi. Hänellä ei ollut muita laiminlyöntejä. Asia sovittiin neljän kuukauden palkkaa vastaavalla, noin 20 000 euron summalla.