Kesätyö- ja harjoittelupalkkasuositukset kesälle 2020

Kesätyö- ja harjoittelupalkkasuositukset on laskettu käyttäen perustana vuoden 2019 Tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntitutkimuksen tuloksia sekä yleistä ansiokehitystä.

Palkat eivät sisällä ylitöitä tai muita lisiä. Ohjepalkat ovat liiton suosituksia. Niitä ei voi pitää minimi- tai maksimipalkkoina. Palkkasuosituksia voi soveltaa insinööriopintoihin liittyviin tehtäviin. Työehtosopimusten piiriin kuuluvissa tehtävissä (esim. teollisuuden työntekijätehtävät mm. asennustehtävät) palkka määräytyy voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan.

Suoritettuja opintoja euroa /kk                              
alle 60 opintopistettä 2 000 – 2 200                              
60–100 opintopistettä 2 100 – 2 300                              
100–150 opintopistettä 2 200 – 2 400                              
150–200 opintopistettä 2 300 – 2 600                              
yli 200 opintopistettä 2 300 – 2 800                              

Palkkatasoon vaikuttavat erityisesti työtehtävän vaativuus sekä työntekijän aikaisempi työkokemus. Opintoja tukeva, laadukas työkokemus näkyy palkkahaitarin yläpäässä. Opintoalalla on jonkin verran merkitystä, mutta erityisesti eri alojen sen hetkisellä kysyntätilanteella on vaikutusta palkkoihin. Pääkaupunkiseudun palkkataso on monissa tehtävissä usein muuta maata vähän korkeampi.

Lisätietoja saat Insinööriliitosta: asiakaspalvelu@ilry.fi tai 0201 801 801 (8,4 snt/min).

Oletko jo jäsen?

Insinööriliittoon kannattaa liittyä jo opintojen aikana. Opiskelijajäsenenä pääset hyödyntämään liiton monipuolisia etuja ja palveluja.

Valmistuessasi saat myös 18 kuukauden alennuksen jäsenmaksusta oltuasi jo opintojesi aikana opiskelijajäsen.

Lue lisää ja liity!

Työpaikkatori

Työpaikkatorilta voi löytää tekniikan alan kesätöitä, harjoittelupaikkoja, insinöörityöaiheita ja muita työllistymismahdollisuuksia - ympäri maata.

Voit tilata myös hakuvahdin, joka tuo valitsemiesi kriteerien mukaiset avoimet paikat sähköpostiisi.

Työpaikkatorille

 

Valmistumassa?

Tutustu vuosittain päivittyviin alkupalkkasuosituksiimme, jotka perustuvat liiton tekemiin palkkatutkimuksiin insinöörien palkkatasosta.

Muista myös, että valmistuessasi insinööriksi sinun tulee tehdä liittoon valmistumisilmoitus.

Lue lisää ja ilmoita valmistumisestasi