Pikkulapsen vanhemmista toinen voi vanhempainvapaan jälkeen jäädä hoitovapaalle, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Tämän aikana on mahdollista saada kotihoidontukea, jota maksetaan perheelle, jossa lapset hoidetaan kotona.

Hoitovapaasta ja sen pituudesta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

Hoitovapaata voi pitää myös osittaisena. Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus osittaiseen hoitovapaaseen siihen saakka, kunnes perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy (31.7.).

Osittaista hoitovapaata voi saada työntekijä, joka on ollut saman työnantajan palveluksessa yhteensä vähintään 6 kuukautta viimeisen 12 kuukauden aikana.

Hoitovapaa voidaan keskeyttää tai sitä voidaan muuttaa sopimalla asiasta. Lisäksi työntekijä voi keskeyttää vapaan perustellusta syystä, jos lapsen hoitamisedellytyksissä on tapahtunut muutos. Keskeytymisestä on ilmoitettava työnantajalle yhtä kuukautta aikaisemmin.

Lisätietoa hoitovapaasta ja muista perhevapaista saat YTN:n Työsuhdeoppaasta.