Jos työnantaja on tehnyt konkurssin tai on muuten maksukyvytön, työntekijä voi hakea saatavia palkkaturvasta.

Palkkaturvan saamisen edellytys on, että työ on tehty Suomessa tai suomalaisen yrityksen palveluksessa ulkomailla ja että työntekijällä on kotipaikka Suomessa.

Saatavilla tarkoitetaan esimerkiksi palkkaa, vuosilomakorvausta, päivärahoja ja matkakustannusten korvausta.

Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 15 200 euroa.

Työaikapankkisaataville on palkkaturvassa oma enimmäismäärä, joka on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Palkkaturvaa haetaan TE-toimistosta tai ELY-keskuksesta saatavalla lomakkeella. Niistä saa myös apua hakemuksen tekemiseen. Jos työnantaja on tehnyt konkurssin, pesänhoitaja yleensä tekee palkkaturvahakemuksen työntekijöiden puolesta. Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan eräpäivästä.

Lisätietoa palkkaturvasta saat YTN:n Työsuhdeoppaasta.